Feestverlichting plaatsen

Wilt u feestverlichting ophangen op straat of in de bomen? Bijvoorbeeld rond Kerstmis of op Koningsdag? Of wilt u verlichting gebruiken als reclame voor uw winkel? Vraag dan een vergunning aan bij de gemeente. 

Aanpak

Zo vraagt u een vergunning voor het plaatsen van feestverlichting op of boven de straat aan:

  • U neemt contact op met de gemeente.
  • U geeft in ieder geval door:
    • wat voor bedrijf of instelling u heeft;
    • door welk bedrijf u de verlichting wilt laten ophangen;
    • waar en wanneer u de verlichting wilt ophangen;
    • voor hoelang u de verlichting wilt laten hangen.

Aan een vergunning kunnen voorwaarden en voorschriften worden verbonden.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een vergunningssaanvraag betaalt u € 65,-. Deze kosten betaalt u ook als de aanvraag wordt afgewezen.

Afhandeltermijn, bezwaar en beroep

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen. U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.