Milieumelding doen

Wanneer de activiteiten van uw bedrijf gevolgen hebben voor het milieu, moet u een melding doen. Dit doet u bij de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM).

Online een melding doen via aimonline.nl (eHerkenning)

Omgevingsvergunning

Geeft de AIM aan, dat u ook een omgevingsvergunning nodig heeft? Dan kunt u online een omgevingsvergunning aanvragen via omgevingsloket.nl (eHerkenning)

Meer informatie

Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van milieu overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Neem voor meer informatie contact op met de ODWH via +31 71 40 83 100. Of kijk op odwh.nl