Geluidsapparatuur in horecabedrijven

Wilt u in uw horecabedrijf (of een ander bedrijf dat valt onder de Wet Milieubeheer) structureel geluidsapparatuur gebruiken? Dan moet u dit melden.

Vaak moet u bij deze melding een akoestisch rapport overleggen. Om geluidhinder te voorkomen kan uw bedrijf maatwerkvoorschriften worden opgelegd waarin technische voorzieningen en gedragsregels worden voorgeschreven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) via +31 (0)71 40 83 100 of kijken op odwh.nl 

Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van milieu overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Neem daarom contact op met de ODWH.