Geluidsapparatuur in horecabedrijven

Wilt u in uw horecabedrijf (of een ander bedrijf dat valt onder de Wet Milieubeheer) structureel geluidsapparatuur gebruiken? Dan moet u dit melden. Dit doet u bij de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM).

Online geluidsapparatuur melden via aimonline.nl (eHerkenning)

Meer informatie

Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van milieu overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Neem voor meer informatie contact op met de ODWH via +31 71 40 83 100. Of kijk op odwh.nl