Gemeentelijk toezicht op bouw en verbouw

Heeft u een omgevingsvergunning voor bouwen of verbouwen? Dan controleert een inspecteur namens de gemeente of u zich aan de regels houdt. Daarom meldt u op tijd wanneer u met de werkzaamheden begint en stopt.

De inspecteur bouw- en woningtoezicht moet toezien op de kwaliteit van de werkzaamheden en het gebruik van het gebouw en terreinen. De inspecteur controleert of u bouwt, zoals staat beschreven in uw vergunning. Ook controleert de inspecteur of u het gebouw of perceel gebruikt zoals in de vergunning staat. Daarnaast controleert de inspecteur ook op bouwmethoden (bijvoorbeeld veiligheid) en de aan- en afvoer van materieel, bouwmaterialen en afval.

Houdt u zich niet aan de voorwaarden? Dan kan de inspecteur bouw- en woningtoezicht het werk stilleggen of het gebruik van het gebouw of terrein staken. 

U moet zich houden aan de regels en afspraken die in uw omgevingsvergunning staan.

Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van bouwtoezicht overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Voor informatie kunt u kijken op odwh.nl of tussen 9:00 - 14:00 uur met het Bouwloket van de ODWH bellen via het telefoonnummer +31 (0)71 40 83 200.

U kunt op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 8:30 - 12:30 uur op afspraak terecht bij het Bouwloket in het gemeentehuis van Noordwijk te Voorstraat 42. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen via het telefoonnummer +31 (0)71 40 83 200 of mailen naar infobouwen@odwh.nl

Vermoedt u dat een bouw of verbouwing niet volgens de regels verloopt? Dan kunt u dit melden bij de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). U kunt hiervoor bellen met het Bouwloket van de ODWH via het telefoonnummer +31 (0)71 40 83 200 of mailen naar infobouwen@odwh.nl Vermeld uw naam en telefoonnummer en beschrijf uw bevindingen en de overlast die u ondervindt.

Schade bij buren door verbouwing

Bij schade die ontstaat door verbouwingen bij de buren is de veroorzaker van de schade aansprakelijk en moet de schade vergoeden. Bij het ontstaan van schades bij buren door verbouwingswerkzaamheden zijn de mogelijkheden van bouw- en woningtoezicht echter beperkt. Zij kunnen hooguit een bemiddelende rol spelen tussen betrokken partijen. Het hebben van een rechtsbijstandverzekering of het lidmaatschap van de Vereniging Eigen Huis bevelen wij daarom van harte aan.