Gemeentelijk toezicht op bouw en verbouw

Heeft u een omgevingsvergunning voor bouwen of verbouwen? Dan controleert een toezichthouder:

  • op de kwaliteit van de werkzaamheden;
  • op bouwmethoden (bijvoorbeeld veiligheid);
  • of u het gebouw of perceel gebruikt zoals in de vergunning staat;
  • de aan- en afvoer van materieel, bouwmaterialen en afval.

Houdt u zich niet aan de voorwaarden? Dan kan de toezichthouder het werk stilleggen of het gebruik van het gebouw of terrein staken.

Schade bij buren door verbouwing

Bij schade die ontstaat door verbouwingen bij de buren is de veroorzaker van de schade aansprakelijk en moet de schade vergoeden. Bij het ontstaan van schades bij buren door verbouwingswerkzaamheden zijn de mogelijkheden van bouw- en woningtoezicht echter beperkt. Zij kunnen hooguit een bemiddelende rol spelen tussen betrokken partijen. Het hebben van een rechtsbijstandverzekering of het lidmaatschap van de Vereniging Eigen Huis bevelen wij daarom van harte aan. 

Meer informatie

Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van bouwtoezicht overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Kijk voor meer informatie op odwh.nl of neem contact op met het Bouwloket van de ODWH

  • Per telefoon via +31 (0)71 40 83 200 op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 - 14:00 uur. Buiten openingstijden kunt u een terugbelverzoek achterlaten.
  • Per e-mail via infobouwen@odwh.nl
  • Op afspraak in het gemeentehuis van Noordwijk op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 8:30 - 12:30 uur. Let op: door het coronavirus is er tot nader order geen spreekuur.