Archeologische vondst melden

Als u een archeologische (oudheidkundige) vondst doet, moet u dit melden bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Toevalsvondst

Als u bij geen officiële opgraving waardevolle objecten in de grond vindt, dan spreken we over een toevalsvondst. Net als bij een officiële opgraving moet u deze vondsten melden. Bijvoorbeeld als u hele oude munten of vazen gevonden heeft in een bouwput. Ook als u oude voorwerpen onder water heeft gevonden, moet u dit melden. Bijvoorbeeld delen van een scheepswrak.

Uitgebreide zelfstandige opgravingen mag u alleen uitvoeren in gebieden waar geen archeologische onderzoeksplicht geldt. In de praktijk komt dit binnen de gemeente Noordwijk niet voor. Voor opgravingen met een metaaldetector tot maximaal 30 centimeter onder maaiveld, geldt een uitzondering. Dit wordt wel gezien als een toevalsvondst. 

Een toevalsvondst is voor de helft eigendom van de vinder. De andere helft is eigendom van de grondeigenaar waar de vondst is gevonden. Los van registratie hoeft u ze daarom niet over te dragen aan een archeologisch depot. Dit mag natuurlijk wel. U zal daarnaast nadere afspraken moeten maken met de grondeigenaar.

Archeologische vondst melden

Zo meldt u een archeologische vondst: 

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed via +31 33 42 17 456.