Dinsdag 21 september 2021 vergadert de raadscommissie Ruimte. De vergadering start om 20:00 uur. De vergadering is digitaal, vanwege corona. U kunt de vergadering live volgen via onze livestream.

Bodemvervuiling verwijderen

Bent u eigenaar van een stuk grond? En blijkt uit bodemonderzoek dat de grond vervuild is? Dan moet u dit laten schoonmaken door een officieel goedgekeurd bedrijf. Bodemsanering is noodzakelijk als het verontreinigde terrein niet meer geschikt is voor het huidige of geplande gebruik.

Meer informatie

Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van milieu overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Neem voor meer informatie contact op met de ODWH via +31 (0)71 40 83 100. Of kijk op odwh.nl