Vanavond dinsdag 5 juli 2022 vergadert de gemeenteraad over de Perspectiefnota. Verder installeert de raad de nieuwe wethouders, de nieuwe kinderburgemeester en diverse raads- en commissieleden. U bent van harte welkom de raadsvergadering vanaf 19.00 uur bij te wonen in De Duinpan in De Zilk. Of volg de vergadering online via de livestream.

Bodemvervuiling verwijderen

Bent u eigenaar van een stuk grond? En blijkt uit bodemonderzoek dat de grond vervuild is? Dan moet u dit laten schoonmaken door een officieel goedgekeurd bedrijf. Bodemsanering is noodzakelijk als het verontreinigde terrein niet meer geschikt is voor het huidige of geplande gebruik.

Meer informatie

Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van milieu overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Neem voor meer informatie contact op met de ODWH via +31 71 40 83 100. Of kijk op odwh.nl 

Bodemvervuiling en gezondheid

Kijk voor de gezondheidsrisico's van bodemvervuiling op de website van de GGD bij informatie over bodemvervuiling en gezondheid op ggdleefomgeving.nl