Kadastrale gegevens opvragen

Het Kadaster houdt allerlei gegevens bij van alle gebouwen en stukken grond in Nederland. Bijvoorbeeld wie de eigenaar is, waar de erfgrens ligt en of er kabels in de grond liggen. U bekijkt deze gegevens op de website van het Kadaster.

Kadastrale informatie wordt uitgegeven door het Kadaster. Het Kadaster is een (rijks)register van onroerende goederen. Per gebouw of stuk grond kunt u de volgende gegevens vinden in het register:

  • rechthebbende (bijvoorbeeld eigenaar of erfpachter)
  • aard van het perceel (bijvoorbeeld huis met tuin of weiland)
  • grafische weergave, oppervlakte en grens van het perceel
  • thematische kaarten en luchtfoto's
  • hoeveel de huizen in uw buurt waard zijn

Voor informatie kunt u contact opnemen met het Kadaster via +31 (0)88 18 32 200.

Zo vraagt u kadastrale gegevens op:

  • U kiest het juiste product op Kadaster.nl.
  • U vult de gevraagde gegevens in.
  • U betaalt meteen online via iDEAL.

Kadaster

Adresgegevens

Hofstraat 110

7311 KZ Apeldoorn

Telefoon: +31 (0)88 18 32 200

Uitgelicht