Vanavond dinsdag 5 juli 2022 vergadert de gemeenteraad over de Perspectiefnota. Verder installeert de raad de nieuwe wethouders, de nieuwe kinderburgemeester en diverse raads- en commissieleden. U bent van harte welkom de raadsvergadering vanaf 19.00 uur bij te wonen in De Duinpan in De Zilk. Of volg de vergadering online via de livestream.

Omgevingsvergunning strijdig gebruik

Wilt u grond of gebouwen gebruiken? Kijk dan eerst of dit past binnen het geldende bestemmingsplan. Blijkt het in strijd met het bestemmingsplan? Dan hebt u een omgevingsvergunning nodig. Dit is bijvoorbeeld het geval als u een woning als kantoor wil gebruiken, terwijl het gebouw volgens het plan een woonbestemming heeft. U vraagt een omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket online.

Online een omgevingsvergunning aanvragen via omgevingsloket.nl

U hebt al een omgevingsvergunning bouw

Hebt u ook al een omgevingsvergunning nodig voor het bouwen of slopen van een bouwwerk? Dan kunt u het strijdig gebruik aangeven op hetzelfde formulier waarmee u de omgevingsvergunning voor bouwen of slopen heeft aangevraagd. Mits het om hetzelfde plan gaat.

Meer informatie 

Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van omgevingsvergunningen overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Kijk voor meer informatie op odwh.nl of neem contact op met het Bouwloket van de ODWH:

  • Per telefoon via +31 71 40 83 200 op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 - 14:00 uur. Buiten openingstijden kunt u een terugbelverzoek achterlaten.
  • Per e-mail via infobouwen@odwh.nl
  • Op afspraak in het gemeentehuis van Noordwijk op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 8:30 - 12:30 uur. Let op: door het coronavirus is er tot nader order geen spreekuur.