Omgevingsvergunning strijdig gebruik

In een bestemmingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Wanneer u grond of een gebouw op een andere manier wilt gebruiken dan in het bestemmingsplan staat, mag u met een omgevingsvergunning strijdig gebruik uw plan toch uitvoeren.

Wilt u grond of gebouwen gebruiken, kijk dan eerst of dit past binnen het geldende bestemmingsplan. Blijkt het in strijd met het bestemmingsplan, dan hebt u een omgevingsvergunning nodig. Dit is bijvoorbeeld het geval als u een woning als kantoor wil gebruiken, terwijl het gebouw volgens het plan een woonbestemming heeft.

Hebt u ook al een omgevingsvergunning nodig voor het bouwen of slopen van een bouwwerk? Dan hoeft u niet een aparte omgevingsvergunning aan te vragen. U kunt het strijdig gebruik aangeven op hetzelfde formulier waarmee u de omgevingsvergunning voor bouwen of slopen heeft aangevraagd, mits het om hetzelfde plan gaat.

Gemeente Noordwijk heeft namelijk de taken op het gebied van omgevingsvergunningen overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Voor informatie kunt u kijken op odwh.nl of tussen 9:00 - 14:00 uur met het Bouwloket van de ODWH bellen via het telefoonnummer +31 (0)71 40 83 200.

U kunt op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 8:30 - 12:30 uur ook op afspraak terecht bij het Bouwloket in het gemeentehuis van Noordwijk te Voorstraat 42. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen via het telefoonnummer +31 (0)71 40 83 200 of mailen via infobouwen@odwh.nl

U kunt digitaal een omgevingsvergunning aanvragen via het Omgevingsloket online. Hierbij heeft u voor uzelf een DigiD nodig en voor een bedrijf een eHerkenning nodig.