Omgevingsvergunning strijdig gebruik

Wilt u grond of gebouwen gebruiken? Kijk dan eerst of dit past binnen het geldende bestemmingsplan. Blijkt het in strijd met het bestemmingsplan? Dan hebt u een omgevingsvergunning nodig. Dit is bijvoorbeeld het geval als u een woning als kantoor wil gebruiken, terwijl het gebouw volgens het plan een woonbestemming heeft. U vraagt een omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket online.

Online een omgevingsvergunning aanvragen via omgevingsloket.nl

U hebt al een omgevingsvergunning bouw

Hebt u ook al een omgevingsvergunning nodig voor het bouwen of slopen van een bouwwerk? Dan kunt u het strijdig gebruik aangeven op hetzelfde formulier waarmee u de omgevingsvergunning voor bouwen of slopen heeft aangevraagd. Mits het om hetzelfde plan gaat.

Meer informatie 

Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van omgevingsvergunningen overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Kijk voor meer informatie op odwh.nl of neem contact op met het Bouwloket van de ODWH:

  • Per telefoon via +31 71 40 83 200 op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 - 14:00 uur. Buiten openingstijden kunt u een terugbelverzoek achterlaten.
  • Per e-mail via infobouwen@odwh.nl