Inrit aanleggen

Voor het aanleggen van een inrit heeft u een omgevingsvergunning nodig. U vraagt een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket online.

U mag niet zomaar een inrit of uitrit maken naar de openbare weg. Meld dit vooraf bij de gemeente en ga na of u hier een omgevingsvergunning voor nodig hebt.

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning:

  • een inrit te maken vanaf de weg;
  • de weg te veranderen (door bijvoorbeeld de stoep te verlagen);
  • een bestaande inrit te veranderen.

Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van bouwzaken overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Voor informatie kunt u kijken op odwh.nl of tussen 9:00 - 14:00 uur met het Bouwloket van de ODWH bellen via het telefoonnummer +31 (0)71 40 83 200.

U kunt op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 8:30 - 12:30 uur op afspraak terecht bij het Bouwloket in het gemeentehuis van Noordwijk te Voorstraat 42. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen via het telefoonnummer +31 (0)71 40 83 200 of mailen naar infobouwen@odwh.nl

Via het Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning moet aanvragen en zo nodig, direct een omgevingsvergunning aanvragen. Hierbij heeft u voor uzelf een DigiD en voor een bedrijf een eHerkenning nodig.