Gesloten bodemenergiesysteem

Als u uw gebouw in de winter wilt verwarmen en in de zomer wilt koelen, kunt u hiervoor een gesloten bodemenergiesysteem aanleggen. Vaak is het voldoende dit te melden.

Om uw gebouw te verwarmen, kunt u de warmte in de bodem gebruiken. Hiervoor installeert u een bodemwarmtewisselaar. Dit heet 'wisselaar' omdat u hiermee uw pand kunt opwarmen en afkoelen. In de winter neemt u warmte uit de bodem op. In de zomer geeft u warmte af aan de bodem en koelt u het pand daarmee. Het water in dit gesloten systeem komt niet in contact met het grondwater.

Wilt u samen met uw buren bodemwarmte gebruiken? Dan heeft u een grotere installatie nodig. Misschien heeft u hiervoor een omgevingsvergunning beperkte milieutoets nodig.

De voorwaarden voor het aanleggen van een bodemenergiesysteem zijn:

  • Het ontwerp van het systeem is afgestemd op de aard en omvang van de behoefte aan warmte en kou.
  • De winning van warmte mag de werking van andere, al bestaande systemen niet dwarszitten.
  • Alleen een erkend bedrijf mag de boring doen.

Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van bouwzaken overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Voor informatie kunt u kijken op odwh.nl of tussen 9:00 - 14:00 uur met het Bouwloket van de ODWH bellen via +31 (0)71 40 83 200. 

U kunt op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 8:30 - 12:30 uur op afspraak terecht bij het Bouwloket in het gemeentehuis van Noordwijk te Voorstraat 42. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen via +31 (0)71 40 83 200 of mailen naar infobouwen@odwh.nl 

Na de melding ontvangt u binnen 4 weken een reactie.

Heeft u een omgevingsvergunning beperkte milieutoets aangevraagd? Dan krijgt u de beslissing binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd.

Zo doet u een melding van een gesloten bodemenergiesysteem:

U doet de melding minstens 4 weken voor u de installatie aanlegt.

Een omgevingsvergunning beperkte milieutoets vraagt u ook aan via het Omgevingsloket online.

U kunt geen bezwaar of beroep instellen tegen een reactie op uw melding van een gesloten bodemenergiesysteem. 

U kunt wel bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag van een omgevingsvergunning beperkte milieutoets. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.