Afwijken van het bestemmingsplan

In een bestemmingsplan staat waar, wat en met welk doel gebouwd mag worden. Wilt u hiervan afwijken? Dan vraagt u een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket online.

Een gemeente maakt voor gebieden een bestemmingsplan. Hierin staat welk doel het gebied heeft. Bijvoorbeeld wonen, groen, werken of recreatie.

Gaat u:

  • Bouwen, verbouwen of slopen?
  • Een deel van een gebouw aanpassen, zoals een schoorsteen, balkon of erker?
  • Een gebouw op een andere manier gebruiken?

Dan moeten uw plannen passen in het bestemmingsplan van de gemeente, tenzij de aanpassingen vergunningsvrij uitgevoerd kunnen worden. Check op ruimtelijkeplannen.nl wat de gebruiks- en bouwvoorschriften zijn op uw locatie.

Wilt u hiervan afwijken? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Voor het bouwen of verbouwen zelf, heeft u vaak ook andere omgevingsvergunningen nodig.

Er zijn verschillende procedures bij het verlenen van een omgevingsvergunning. De gewone procedure geldt onder andere voor:

  • Een afwijking die staat beschreven in het bestemmingsplan (binnenplanse afwijking).
  • Een afwijking voor de gevallen benoemd in bijlage II, artikel 4 van het Bor (kruimelafwijking).

De uitgebreide procedure geldt als uw aanvraag in strijd is met het bestemmingsplan en niet mogelijk kan worden gemaakt met een binnenplanse afwijking of kruimelafwijking. Wij adviseren u een vooroverleg in te dienen via het Omgevingsloket online met de knop 'Vooroverleg'. Hiermee kunt u nagaan of de gemeente bereid is om mee te werken aan een afwijking van het bestemmingsplan en/of uw plannen haalbaar zijn.

Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van bouwzaken overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Voor meer informatie kunt u kijken op odwh.nl of tussen 9:00 - 14:00 uur met het Bouwloket van de ODWH bellen via +31 (0)71) 40 83 200.

U kunt op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 8:30 - 12:30 uur op afspraak terecht bij het Bouwloket in het gemeentehuis van Noordwijk te Voorstraat 42. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen via +31 (0)71 40 83 200 of mailen naar infobouwen@odwh.nl

Gewone procedure

U krijgt de beslissing binnen 8 weken. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen met 6 weken.

Uitgebreide procedure

U krijgt de beslissing binnen 6 maanden. Deze termijn mag de gemeente met 6 weken verlengen.

Zo vraagt u een vergunning aan voor het afwijken van het bestemmingsplan:

  • Ga naar het Omgevingsloket online.
  • Doe de vergunningcheck.
  • U ziet of u een vergunning nodig heeft.
  • Log in:
  • De afwijking van het bestemmingsplan vraagt u tegelijkertijd aan met de omgevingsvergunning voor de activiteit die u wilt uitvoeren.

Gewone procedure

Bij een gewone procedure maakt u bezwaar bij de gemeente.

Uitgebreide procedure

Bij een uitgebreide procedure geeft u uw mening (zienswijze) over het ontwerpbesluit. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan. Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.