Verkiezingen

Op 15 maart 2023 zijn de gecombineerde verkiezingen voor provinciale staten en waterschappen. Inwoners van Noordwijk stemmen voor de leden van Provinciale Staten van Zuid-Holland en de leden van het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap van Rijnland.