Wethouder CDA T.C.W.M. (Theo) Alkemade

Portefeuille

 • Wethouder Theo AlkemadeDuurzaamheid
 • Bodem en milieu 
 • Afval
 • Groen & Natuur
 • Civiel (beleid en uitvoering)
 • Maatschappelijk Vastgoed
 • Lokale bereikbaarheid (inclusief parkeren en verkeersveiligheid)
 • Speelplekken 
 • ISG-beleid 
 • Internationale Werkers
 • Project Noordwijk - taken ODWH
 • Bronsgeest 
 • Achterweg 
 • Molenweg
 • Noordwijkerduin 
 • De Nes

 

Nevenfuncties uit hoofde van de functie

 • Ambassadeur ‘Maak een punt van Nul’.
 • Lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst West Holland (ODWH)
 • Lid Algemeen Bestuur van het Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek (VAB)

 

Nevenfuncties op persoonlijke titel

 • Directeur-grootaandeelhouder Holta BV – bezoldigd
 • Directeur-grootaandeelhouder Holta Management BV – onbezoldigd
 • Directeur-grootaandeelhouder Mack Support BV – bezoldigd