Burgemeester W.J.A. (Wendy) Verkleij-Eimers

Portefeuille

 • Burgemeester Wendy VerkleijVoorzitter Gemeenteraad
 • Voorzitter College van B&W
 • Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden
 • Bestuursfilosofie en algemene beleidscoördinatie
 • Openbare Orde en Rampenbestrijding
 • Politie
 • Brandweer
 • Veiligheidsregio
 • Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen
 • Handhaving Openbare Orde
 • Juridische Zaken
 • Vergunningen APV
 • Kabinetszaken
 • Representatie
 • Internationale betrekkingen / stedenband Hirado
 • Integriteit
 • Informatieveiligheid en -technologie
 • Evenementenbeleid
 • Project Raadzaal/Atrium 

 

Nevenfuncties uit hoofde van de functie

 • Voorzitter Plaatselijke Commissie KNRM Station Noordwijk
 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst West-Holland
 • Ambassadeur Stichting met je Hart
 • Vertegenwoordiger district Leiden-Bollenstreek aan bestuurlijke mensenhandeltafel politie-eenheid Den Haag
 • Lid stuurgroep Zuid Holland Academie

 

Nevenfuncties op persoonlijke titel

 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Gouden Dagen
 • Vice-voorzitter van Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen