T.C.W.M. (Theo) Alkemade

Wethouder CDA

Portefeuille

Per 22 augustus 2023 is dit de portefeuilleverdeling, na het vertrek van wethouder Alois Eberharter.

 • Duurzaamheid.
 • Bodem en milieu. 
 • Afval.
 • Groen en natuur.
 • Civiel (beleid en uitvoering).
 • Maatschappelijk vastgoed.
 • Lokale bereikbaarheid (inclusief parkeren en verkeersveiligheid).
 • Speelplekken. 
 • ISG-beleid. 
 • Internationale werkers.
 • Project Noordwijk – taken Omgevingsdienst West-Holland (ODWH).
 • Bronsgeest. 
 • Achterweg. 
 • Molenweg.
 • Noordwijkerduin.
 • De Nes.
 • Omgevingswet.
 • Omgevingsvisie.
 • Volkshuisvesting.
 • Woningtoewijzingsbeleid.
 • Offem-Zuid.
 • Bavo.
 • ’t Zilt.

Nevenfuncties uit hoofde van de functie

 • Ambassadeur ‘Maak een punt van Nul’.
 • Lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst West-Holland (ODWH).
 • Lid Algemeen Bestuur van het Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek (VAB).

Nevenfuncties op persoonlijke titel

 • Directeur-grootaandeelhouder Holta BV – bezoldigd.
 • Directeur-grootaandeelhouder Holta Management BV – onbezoldigd.
 • Directeur-grootaandeelhouder Mack Support BV – bezoldigd.

Totale inkomsten over het jaar 2022 zijn € 2.400,-.