T.C.W.M. (Theo) Alkemade

Wethouder CDA

Tijdens het constituerend beraad op 22 november 2023 is de precieze werkverdeling vastgelegd in B&W.

Portefeuille

Wethouder Duurzaamheid, Energietransitie en Openbare ruimte

 • Duurzaamheid en energietransitie
 • Bodem en milieu
 • Openbare ruimte en groen
 • Lokale bereikbaarheid, inclusief parkeren en verkeersveiligheid
 • Grondstoffen
 • ISG-beleid

Nevenfuncties uit hoofde van de functie

 • Ambassadeur ‘Maak een punt van Nul’.
 • Lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst West-Holland (ODWH).
 • Lid Algemeen Bestuur van het Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek (VAB).

Nevenfuncties op persoonlijke titel

 • Directeur-grootaandeelhouder Holta BV – bezoldigd.
 • Directeur-grootaandeelhouder Holta Management BV – onbezoldigd.
 • Directeur-grootaandeelhouder Mack Support BV – bezoldigd.

Totale inkomsten over het jaar 2022 zijn € 2.400,-.