R. (Roberto) ter Hark

Wethouder VVD

Portefeuille

Per 22 augustus 2023 is dit de portefeuilleverdeling, na het vertrek van wethouder Alois Eberharter.

 • Financiën.
 • Economie. 
 • Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt (MBO/HBO/universitair). 
 • Ruimtevaart (NL Space Campus).
 • Kunst, cultuur en erfgoed.
 • Regionale Zaken (Strategische Agenda Duin- en Bollenstreek).
 • Schiphol.
 • Regionale mobiliteit. 
 • Noordelijke Toeristische Ontsluiting/Nationaal Park Hollandse Duinen. 
 • Bouwaanvragen, principeverzoeken en omgevingsvergunningen. 
 • Zeewaardig. 
 • De Schelft.
 • Uitbreiding Gravendam.
 • Participatie.

Nevenfuncties uit hoofde van de functie

 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek.
 • Lid Algemeen Bestuur Intergemeentelijke sociale dienst Duin- en Bollenstreek.
 • Lid Algemeen/Dagelijks Bestuur Gemeentelijke Belastingen Lisse, Teylingen, Noordwijk.
 • Lid Algemeen Bestuur Holland Rijnland.
 • Voorzitter Bestuurlijk Overleg Uitvoeringsagenda Trekkersoverleg Duin- en Bollenstreek.
 • Voorzitter Bestuurlijk Overleg Duin- en Bollenstreek: Netwerken en Verbindingen.

Nevenfuncties op persoonlijke titel

Geen.