R. (Roberto) ter Hark

Wethouder VVD

Portefeuille

Tijdens het constituerend beraad op 22 november 2023 is de precieze werkverdeling vastgelegd in B&W.

 • Financiën
 • Economie, ondernemen inclusief bedrijventerreinen en retailvisie
 • Kunst, cultuur en erfgoed
 • Regionale samenwerking
 • Regionale mobiliteit
 • Landschap, natuur, recreatie en toerisme
 • Ruimtevaart en NL Space Campus
 • Participatiebeleid
 • Communicatie
 • Maatschappelijk vastgoed

Nevenfuncties uit hoofde van de functie

 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek.
 • Lid Algemeen Bestuur Intergemeentelijke sociale dienst Duin- en Bollenstreek.
 • Lid Algemeen/Dagelijks Bestuur Gemeentelijke Belastingen Lisse, Teylingen, Noordwijk.
 • Lid Algemeen Bestuur Holland Rijnland.
 • Voorzitter Bestuurlijk Overleg Uitvoeringsagenda Trekkersoverleg Duin- en Bollenstreek.
 • Voorzitter Bestuurlijk Overleg Duin- en Bollenstreek: Netwerken en Verbindingen.

Nevenfuncties op persoonlijke titel

Geen.