D.T.C. (Dennis) Salman

Wethouder Lijst Salman Noordwijk

Portefeuille

Per 22 augustus 2023 is dit de portefeuilleverdeling, na het vertrek van wethouder Alois Eberharter.

 • Onderwijsbeleid (inclusief VVE).
 • Participatiewet.
 • Sportbeleid.
 • Minimabeleid. 
 • Schulddienstverlening.
 • Inburgering.
 • Wmo.
 • Welzijn.
 • Vrijwilligersbeleid. 
 • Maatschappelijke zorg. 
 • Jeugd- en jongerenwerk.
 • Jeugdhulp.
 • Maatschappelijke programma.
 • Volksgezondheid.
 • Dierenwelzijn.
 • Grondbedrijf.
 • Strand.
 • Asielzaken.

Nevenfuncties uit hoofde van de functie

 • Voorzitter Dagelijks Bestuur Intergemeentelijke sociale dienst Duin- en Bollenstreek.
 • Lid Dagelijks Bestuur Werkvoorzieningsschap Kust, Duin- en Bollenstreek.
 • Lid Algemeen Bestuur Hecht.
 • Lid Algemeen Bestuur Service Organisatie Zorg Holland Rijnland (SOZ).

Nevenfuncties op persoonlijke titel

Geen.