Informatie en advies voor mantelzorgers

Je bent mantelzorger als je:

  • Zorgt voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis.
  • Een persoonlijke band hebt met de persoon voor wie jij zorgt.
  • Deze zorg langdurig geeft.
  • Deze zorg de gebruikelijke zorg overstijgt die men (in een huishouding) redelijkerwijs aan elkaar geeft.
  • Deze zorg onbetaald geeft.

Online registreren als mantelzorger via welzijnnoordwijk.nl

Mantelzorgconsulenten

De mantelzorgconsulenten van Welzijn Noordwijk helpen jou graag op weg met informatie en advies. Zij zijn goed op de hoogte van de mogelijkheden die er voor jou zijn. En kunnen jou helpen de weg te vinden naar ondersteuning, hulpmiddelen of (respijt)zorg. Tijdens het mantelzorgcontact is er aandacht voor jouw persoonlijke verhaal. Je krijgt informatie en advies over de mogelijkheden voor ondersteuning in jouw situatie.

Contactgegevens

Kijk voor de contactgegevens van de mantelzorgconsulenten op welzijnnoordwijk.nl.