Waarvoor kan ik terecht bij de ISD Bollenstreek?

De Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek is een samenwerkingsverband van de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen. De ISD Bollenstreek voert voor de gemeente Noordwijk taken uit op het gebied van de sociale zekerheid en de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Je kan terecht bij de ISD Bollenstreek voor onderstaande zaken.

Werk en inkomen

Wmo

Digitale formulieren

Veel zaken kan je ook online regelen bij de ISD Bollenstreek. Kijk hiervoor op de pagina Digitale formulieren op isdbollenstreek.nl.

Spreekuur

De medewerkers van de ISD Bollenstreek zijn aanwezig tijdens de spreekuren van Voor Ieder 1. Wil je de spreekuren bezoeken? Kijk dan op voorieder1.nl voor de locaties en bezoektijden.