Wijkgericht werken

Het college zet in op wijkgericht werken. In de wijken zit kennis, betrokkenheid en het echte wij-gevoel. Sociale cohesie is erg belangrijk. Maar ook draagt het wijkgerichte werken bij aan het gevoel dat de gemeente er echt voor de mensen is. Het college wil dat er weer wijkbezoeken worden georganiseerd. Natuurlijk worden de gemeenteraadsleden daarvoor actief uitgenodigd. De gemeente blijft inwoners van een straat of wijk uitnodigen en stimuleren (kleine) initiatieven in hun directe omgeving te ondernemen. Daar zijn wijkbudgetten voor. Voor de komende jaren vindt het college onderstaande punten belangrijk.

Wijkfunctionaris

  • Binnen de gemeentelijke organisatie komt er een wijkfunctionaris. Deze is aanspreekpunt voor de wijkambassadeurs.
  • De wijkfunctionaris werft wijkambassadeurs en stimuleert de (oprichting van) wijkverenigingen. Hij bouwt de komende jaren aan een sterk netwerk van betrokken inwoners.
  • De wijkfunctionaris organiseert een jaarlijkse netwerkbijeenkomst voor alle wijkambassadeurs en -verenigingen.
  • De wijkfunctionaris organiseert namens de gemeente wijkgerichte thema-avonden over bijvoorbeeld veiligheid, verkeer of groen.

Wijkambassadeur

  • De wijkambassadeur zorgt ervoor dat problemen snel en adequaat kunnen worden gesignaleerd en opgelost.
  • De wijkambassadeur is ook het aanspreekpunt voor inwoners met initiatieven.
  • Er komt een wijktafel voor de wijkambassadeurs. Voor die vraagstukken die in meerdere wijken aan de orde kunnen zijn. Hier kunnen wijkambassadeurs kennis delen of met elkaar samenwerken.