Offem Zuid

Offem Zuid is een gebied aan de oostelijke kant van Noordwijk. Dit gebied wordt begrensd door de provinciale weg N206, de Beeklaan (N451), de Herenweg en de Hogeweg (langs de Woensdagse Watering). De naam Offem Zuid verwijst naar het lommerrijke landgoed Offem dat aan het plangebied grenst. Het totale gebied omvat een oppervlakte van circa 27 hectare.

Ruim 700 nieuwe woningen in Offem Zuid

In Offem Zuid worden ruim 700 woningen gebouwd. Dit zijn woningen in allerlei soorten en maten: sociale huurwoningen, vrijstaande woningen, rijtjeshuizen, appartementen enzovoort. Het plangebied wordt omzoomd door water en groen, met een ecologische verbindingszone aan de oostzijde.

Bron afbeelding Offem Zuid: Campri Vastgoed  

Nota bodembeheer deel B

Om in het plangebied Offem Zuid (grond)werkzaamheden uit te kunnen voeren ten behoeve van woningbouw, zijn bodemonderzoeken gedaan. Uit de resultaten van deze bodemonderzoeken blijkt dat de grond licht verhoogde gehalten aan bestrijdingsmiddelen bevat die boven de landelijke standaardnormen liggen, maar geen risico’s geven voor de functie ‘Wonen met tuin’. Het opgestelde bodembeheerbeleid maakt het mogelijk om de grond binnen Offem Zuid te verplaatsen en te hergebruiken. Dit stimuleert duurzaam (her)gebruik van grond binnen de eigen gemeente.

Ondanks berichten in de media is er geen sprake van vervuilde grond in Offem Zuid. De normen voor hergebruik van grond volgens het Besluit bodemkwaliteit liggen veel lager dan de vastgestelde saneringsnormen, zodat voorkomen wordt dat licht en matig verontreinigde grond vanuit verschillende delen van Nederland wordt hergebruikt in gebieden die daar qua functie minder geschikt voor zijn. De grond is minder geschikt voor biologisch telen.

Voortgang van de nieuwbouw

Eind 2023 zijn reeds 285 woningen voltooid en bewoond. De komende 4 jaar worden nog eens 422 woningen gerealiseerd. Eigenaar en ontwikkelaar Campri Vastgoed bouwt deze woningen in 2 fasen:

  • fase 1: vanaf de bestaande nieuwbouw tot aan de Achterweg
  • fase 2: vanaf de Achterweg tot aan de N206

Een gedeelte van de nieuwbouw bestaat uit sociale huurwoningen. Deze worden te zijner tijd aangeboden via Huren in Holland Rijnland.

Meer informatie over dit plangebied is terug te vinden op de website van de ontwikkelaar Buitengewoon Offem.  

De sociale huurwoningen en de ecologische verbindingszone van Offem Zuid worden mede mogelijk gemaakt met steun van de provincie Zuid-Holland.

Praktische informatie

Voor (nieuwe) bewoners heeft de gemeente Noordwijk een website met praktische informatie. Bijvoorbeeld over burgerzaken, afval, milieu, parkeren, zorg en ondersteuning. Veel zaken kun je Direct online regelen.

Aanmelden gemeentelijke nieuwsbrief

Wil je graag op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom Offem Zuid? Dat kan! Meld je aan voor de nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief verschijnt ongeveer 4 keer per jaar.

Actueel nieuws en leuke weetjes over deze toekomstige woonwijk lees je alvast in de laatste editie van de Nieuwsbrief Offem Zuid.