Voorwaarden toegangspas Kerkstraat en De Keuvel

Wel laden en lossen, maar niet parkeren

De kaart geeft vrijstelling om te laden en lossen in de Kerkstraat en/of in een gedeelte van De Keuvel. In deze straten mag niet worden geparkeerd. 

De toegangspas mag alleen worden gebruikt door de bewoner of het bedrijf op wiens naam de kaart is afgegeven. Hiervoor moet je bij de aanvraag een kopie van het identiteitsbewijs afgeven. Bovendien kan de toegangspas bij misbruik door de politie of de gemeente Noordwijk worden ingenomen.

Verlies of diefstal

De toegangspas blijft eigendom van de gemeente Noordwijk. Bij verlies of diefstal van de toegangspas ben je verplicht dit schriftelijk te melden aan de gemeente. Je moet ook aangifte doen bij de politie. Met deze aangifte kan je bij de publieksbalies in het gemeentehuis Noordwijk een vervangende pas aanvragen. Zonder aangifteformulier heb je geen recht op teruggave van de borg. Je moet in dat geval opnieuw borg te betalen voor de nieuwe pas.

Verhuizing

Bij verhuizing moet de toegangspas geretourneerd worden aan de gemeente (inleveren bij publieksbalies in gemeentehuis Noordwijk). Ook wanneer een onderneming beëindigd wordt of als je verhuist, is de eigenaar verplicht de pas in te leveren bij de gemeente Noordwijk.

Borg betalen of retour ontvangen

Voor de toegangspas moet een borg van € 25,- per pas betaald te worden. Dit kan contant of per pin. Alleen na het inleveren van de oude pas krijg je de borg teruggestort. Je moet hiervoor wel jouw bankgegevens invullen op het teruggaveformulier.

Voor passen die voor korter dan 14 dagen worden afgegeven (zogenaamde verhuispassen) is eveneens een borg van € 25,- verschuldigd. Na inlevering van de pas wordt de borg teruggestort. De pas wordt na het verstrijken van de geldigheidstermijn automatisch geblokkeerd.

Meer informatie

Je vind de meest actuele openingstijden van de publieksbalies op noordwijk.nl/openingstijden.

Een gevonden pas kan geretourneerd worden naar de gemeente Noordwijk, Antwoordnummer 10043, 2200 VB Noordwijk.

Toelichting gebruik van de automatisch verzinkbare palen woon-/winkelgebied Kerkstraat en De Keuvel

Afsluitsysteem

Het afsluitsysteem van het woon- en winkelgebied in de Kerkstraat werkt door middel van verzinkbare palen. Dit systeem werkt 7 dagen per week, ook op zon- en feestdagen.

Locaties van de verzinkbare palen

De inrijpalen zijn geplaatst aan de zijde van de Heilige Geestweg. De uitrijpaal staat aan de zijde van de Bronckhorststraat.

In- en uitrijden

Inrijden van de Kerkstraat is alleen toegestaan vanaf de zijde Heilige Geestweg en uitrijden aan de zijde van de Bronckhorststraat. Het is niet mogelijk om bij een uitrijpaal de straat in te rijden en bij een inrijpaal de straat uit te rijden. Het is verboden tegen de vastgestelde rijrichting de straat in of uit te rijden.

Gebruik toegangspas

Wanneer je na sluitingstijd komt aanrijden, springen de lichten op rood. Je stopt enkele meters voor de paal en houd jouw toegangspas voor de kaartleeszuil. Na enkele seconden zakt de paal en springt het licht op groen en kan je veilig doorrijden. Wanneer je de paal gepasseerd bent, gaat de paal automatisch weer omhoog. Maximaal 1 voertuig per keer. Zolang je aan het laden of lossen bent, moet u de pas met de vrijstellingstekst duidelijk zichtbaar achter de voorruit te plaatsen.

Beschadigde toegangspas

De toegangspas heeft een praktisch creditcard formaat en de eigenaar moet de pas zorgvuldig bewaren en gebruiken. Wij adviseren je om de pas niet achter de voorruit te laten liggen omdat de pas kan verkleuren of door de warmte beschadigd kan raken. Beschadigde toegangspassen, kopieën of passen waarop eigenmachtig wijzigingen zijn aangebracht zijn ongeldig.

Klachten of storing

Bij storing of uitval van het systeem gaan de in- en uitrijpalen automatisch naar beneden. Overige meldingen kunnen gedaan worden via fixi.nl.