WhatsApp Buurtpreventie (WABP)

Een WABP-groep is een groep in de chat-app WhatsApp, Signal of Telegram met één of meer beheerders. Buurtbewoners die lid zijn van deze groep, kunnen elkaar snel op de hoogte brengen van alarmerende situaties. Zoals een inbraak, vernielingen of een verdacht persoon in de buurt.

Buren beste vorm van veiligheid

Buren zijn de beste vorm van veiligheid. Het is voor hen belangrijk om te weten wat er in hun buurt speelt. Via een WhatsApp Buurtpreventie-groep kunnen buren hun buurt veilig houden en op een laagdrempelige manier veiliger maken. Het is de bedoeling dat buurtbewoners alleen alarmerende berichten plaatsen.

Stichting WABP

Stichting WABP is een landelijke stichting die WABP-groepen faciliteert en ondersteunt. Op wabp.nl staat informatie over het starten en beheren van whatsapp-groepen. Het aanmelden van een groep is makkelijk. Na een nieuwe aanmelding is de groep direct te zien op de kaart van Noordwijk.

WABP-bord aanvragen

Buurtbewoners kunnen ook een WABP-bord aanvragen voor in de buurt. Dit kan de beheerder van de bewonersgroep doen. Voorwaarde is, dat de beheerder van de bewonersgroep ingeschreven staat bij wabp.nl.

Het aanvragen van een WABP-bord gaat als volgt:

  1. De beheerder van de bewonersgroep schrijft zich in op wabp.nl.
  2. De beheerder van de bewonersgroep neemt contact op met de gemeente door te mailen naar oov@noordwijk.nl met het verzoek tot plaatsing van een WABP-bord en de gewenste locatie.
  3. De gemeente kijkt naar de ligging en noodzakelijkheid van het WABP-bord op deze locatie en neemt een besluit.
  4. De beheerder van de bewonersgroep ontvangt een reactie van de gemeente met het besluit over het verzoek tot plaatsing van een WABP-bord.
  5. Als de gemeente akkoord is met het verzoek, start de gemeente de procedure voor het plaatsen.

WABP-bord plaatsen

De gemeente plaatst 1 WABP-bord aan het begin van de straat en 1 WABP-bord aan het einde van de straat. De gemeente plaatst een WAB-bord onder een straatnaambord. In verband met de effectiviteit van de WABP-borden, is er een maximaal aantal WABP-borden gereserveerd per wijk. Het maximum aantal borden is 4 stuks per wijk.

Voor de verkeersveiligheid en de uniforme uitstraling is het niet de bedoeling, dat buurtbewoners zelf WABP-borden in de openbare ruimte plaatsen. Dit kan alleen door de gemeente worden gedaan. Zelf geplaatste borden zullen dan ook worden verwijderd.

WABP-bord onderhoud

De gemeente controleert regelmatig of de staat van het WABP-bord voldoet. Wanneer nodig, repareert of vervangt de gemeente het WABP-bord.

Zie je een defect? Dan kan je dit melden via fixi.nl of de app Fixi. FIXI is het systeem voor meldingen in de openbare ruimte. Kijk bij de veelgestelde vragen hoe je een melding maakt. Of bel met ons Klantcontactcentrum via +31 71 36 60 000.