Waarschuwings- en Alarmeringssysteem (WAS)

Het WAS (de sirenes) is één van de crisiscommunicatiemiddelen die kan worden ingezet bij een ramp, crisis of ander ernstig incident. De sirenes zijn in 1998 in gebruik genomen. Het WAS bestaat uit 4.278 sirenes verdeeld over Nederland. De sirenes zijn door het Rijk alleen geplaatst in woonkernen met 1.000 inwoners of meer. Er staan bijna geen sirenes in kleine dorpen en buurtschappen, op het platteland, in natuur- en recreatiegebieden en andere buitengebieden.

Waarschuwing buitenshuis

Bij een ramp of crisis kunnen de sirenes worden aangezet. Je wordt geacht zo snel mogelijk het dichtstbijzijnde gebouw binnen te gaan. Ramen en deuren te sluiten. En de radio of televisie aan te zetten op de regionale rampenzender wanneer je de sirene hoort. Het WAS is primair bedoeld voor de waarschuwing buitenshuis; de waarneembaarheid binnenshuis is minder zeker door andere geluidbronnen, dubbele beglazing en isolatietechnieken.

Bereik

Uit onderzoek blijkt, dat het bereik van het WAS fluctueert tussen 75% en 80% van de bevolking (12 jaar en ouder). Het bereik van NL-Alert fluctueert tussen 85% en 90% procent. Het algemene bereik onder de bevolking is bij NL-Alert dus 10% hoger.

Inzet

De inzet van het WAS is gemiddeld 1 á 2 keer per jaar. Het WAS is de laatste 2 keer ingezet in Zuid-Limburg: in 2019 (vrijgekomen giftige stof op Chemelot) en 2021 (evacuatie door overstroming Meerssen). 

Sirenetest 

De gemeente Noordwijk test de sirene elke 1e maandag van de maand om 12:00 uur. Je hoeft dan niets te doen. De test duurt ongeveer 1,5 minuut. Enige uitzondering is wanneer de nationale feestdag 5 mei op een maandag valt. Dan wordt er niet getest. Meer informatie kan je vinden onder ‘Bijzonderheden’.

Crisiscommunicatie vanuit de overheid

De overheid heeft de taak om burgers te waarschuwen bij een ramp, crisis of ander ernstig incident. En informatie te geven. Om aan deze taak uitvoering te geven, is het noodzakelijk zoveel mogelijk burgers te alarmeren en informeren. De overheid heeft verschillende crisiscommunicatiemiddelen, zoals:

  • NL-Alert;
  • sirenes;
  • regionale apps;
  • websites;
  • sociale media van veiligheidsregio’s en gemeenten;
  • regionale rampenzenders op radio en televisie;
  • het publieksinformatienummer 0800-1351;
  • crisis.nl;
  • geluidswagens.