Verkeersveiligheid

Gemeente Noordwijk vindt het belangrijk, dat inwoners en bezoekers zich veilig kunnen verplaatsen. Of dat nu per auto, fiets of lopend is, of op welke manier dan ook. Heb je een idee om een verkeerssituatie te verbeteren? Dan kan je dit aan ons melden.

Wil je schade melden of om onderhoud vragen voor stoepen, wegen, fietspaden, borden en straatmeubilair? Laat het ons dan weten via Fixi. Bijvoorbeeld voor:

 • losliggende tegels;
 • gat in het asfalt;
 • gladheidbestrijding;
 • hoogteverschillen door ongelijke betegeling;
 • kapotte lampen;
 • schade aan lantaarnpalen (bijvoorbeeld door een aanrijding);
 • plaatsen en onderhoud van straatmeubilair, zoals hekjes en bankjes;
 • lapotte verkeersborden, stoplichten en straatmeubilair;
 • slecht leesbare verkeersborden door vuil of vandalisme;
 • onkruid verwijderen in straten en wegen;
 • idee of suggestie.

Ook kun je een melding via Fixi maken om een handhaver te komen laten kijken. Of met jou in gesprek gaat. Je kunt hierbij denken aan:

 • auto-, fiets- en bootwrakken;
 • rolcontainers niet weggehaald na leging;
 • hondenoverlast en hondenpoep;
 • parkeeroverlast;
 • hangjeugd of geluidsoverlast;
 • vuurwerk;
 • overige handhavingsverzoeken.

Wat doet de gemeente aan de verkeersveiligheid?

Een goede en veilige bereikbaarheid draagt bij aan aangenaam wonen, werken en recreëren. We hebben daarbij veel aandacht voor de meer kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals schoolgaande kinderen en ouderen.

Maatregelen

We nemen verschillende maatregelen om het verkeer in de gemeente veiliger te maken, zoals:

 • Snelheidsdisplays: op verschillende locaties in de gemeente staan snelheidsdisplays. Deze laten zien hoeveel kilometer per uur je rijdt. Deze snelheidsdisplays helpen automobilisten zich veilig en verantwoord te gedragen. Dit werkt goed, als: 
  • het verkeer op die plek maximaal 10 kilometer per uur boven de toegestane snelheid rijdt;
  • het verkeer onbewust boven de maximale snelheid rijdt;
  • deze borden niet langer dan ongeveer 6 weken op 1 plek staan.
 • Bebording: de gemeente plaatst alleen verplichte bebording. Onnodige verkeersborden verwijderen wij. Hiermee houden we de verkeerssituatie zo overzichtelijk mogelijk.
 • Flitspalen: de gemeente krijgt vaak verzoeken om meer flitspalen. Vooral op plekken in wijken waar auto’s te vaak hard rijden. Maar flitspalen zijn een taak van het Openbaar Ministerie (OM). Het OM overlegt daarover met de wegbeheerders en de politie. Het OM plaatst niet zomaar een flitspaal. Ze denken vooral aan de verkeersveiligheid; het doel is niet zoveel mogelijk mensen te beboeten.
 • Handhaving: het handhaven van de snelheid is een taak van de politie.
 • Verbeteren zicht: is er op openbaar terrein slecht zicht, bijvoorbeeld door groen of een bushokje? Dan kijken we hoe we dit kunnen oplossen. Bij slecht zicht op privéterrein, bespreek je dit met de eigenaar.
 • Zebrapad: zebrapaden plaatsen we alleen binnen de bebouwde kom op gebiedsontsluitingswegen. Een veilig zebrapad maken, kan alleen op een plek die goed zichtbaar is voor voetgangers en weggebruikers. Op zebrapaden gebeuren namelijk veel ongelukken. Automobilisten en voetgangers letten hier vaak niet goed op. Een zebrapad geeft voetgangers onterecht het idee, dat ze veilig kunnen oversteken. Zebrapaden kennen veel nadelen, zoals:
  • voetgangers krijgen vaak geen voorrang maar gaan daar wel vanuit, dit leidt tot gevaarlijke situaties en soms zelfs aanrijdingen;
  • meer kop-staart botsingen als gevolg van afremmen, stilstaan en weer optrekken van het voertuig;
  • geluids- en stankoverlast van het afremmen en optrekken;
  • gevaarlijke situaties waar (brom)fietsers langs auto’s rijden die stilstaan voor het zebrapad.
 • Drempels: een verkeersdrempel is een aanpassing van de weg. Deze zorgt ervoor, dat het verkeer moet afremmen. Voor het plaatsen van drempels letten we op de volgende punten:
  • aanrijtijden van nood- en hulpdiensten;
  • liever niet op busroutes (reistijd neemt toe en onprettig voor passagiers);
  • ontwerp conform landelijke CROW-richtlijnen;
  • alleen op locaties waar ze geen schade aan huizen veroorzaken door trillingen;
  • alleen binnen bebouwde kom in 30-kilometergebieden.
 • Toegankelijkheid mindervalide: het is belangrijk dat stoepen toegankelijk zijn voor personen met een handicap. Hiervoor verlaagt de gemeente de randen op de hoeken van stoepen.
 • Paaltjes: het plaatsen van paaltjes kent heel veel nadelen. Voor fietsers zijn paaltjes in het fietspad bijvoorbeeld een gevaarlijk obstakel waar ook veel ongevallen mee gebeuren. Ook anti-parkeerpaaltjes kunnen de doorgang voor mindervaliden op sommige plekken verslechteren. Paaltjes zorgen ook voor een rommelig straatbeeld.
 • Verkeersspiegels: de gemeente plaatst geen verkeersspiegels. Door een vals gevoel van veiligheid gaan weggebruikers vaak juist meer risico’s nemen. Het beeld is vaak te slecht bij slechte weersomstandigheden of als het donker is. Bovendien kunnen spiegels met koud weer gaan beslaan. Hierdoor zijn fietsers en voetgangers nauwelijks zichtbaar en zijn snelheden slecht in te schatten.
Wat kan jij doen aan de verkeersveiligheid?

Fiets veilig

We fietsen steeds vaker en het wordt steeds drukker op straat. Dus veilig gedrag in het verkeer is extra belangrijk.

Veilig verkeersgedrag is belangrijk voor jezelf en voor anderen, ook op de fiets. Let op het volgende:

 • Rij door bij groen licht, wacht voor rood licht.
 • Geef verkeer van rechts voorrang.
 • Is het donker? Zet fietslampen aan.
 • Rij MONO: geen mobiele telefoon gebruiken op de fiets.

Houd je jezelf aan de snelheid?

Hoe hard rijd jij in het verkeer? Soms heb je dat niet in de gaten. Daarom plaatsen we soms tijdelijke snelheidsdisplays. Deze plaatsen we steeds op andere locaties in de gemeente Noordwijk. Deze displays laten zien hoeveel kilometer per uur je rijdt.

Landelijke acties

Veilig Verkeer Nederland (VVN) stimuleert inwoners mee te denken. Maak een melding van een verkeerssituatie in jouw eigen buurt bij het VVN Participatiepunt en kom samen met VVN in actie om de veiligheid te verbeteren!

Ook heeft VVN 10 buurtacties ontwikkeld, waarmee je zelf iets kan doen aan de verkeersveiligheid in jouw buurt. De VVN Buurtacties zijn ontwikkeld om:

 • (eigen) gedrag inzichtelijk te maken;
 • bewustwording te vergroten.

Kijk voor meer informatie over de VVN Buurtacties op participatiepunt.vvn.nl/vvn-buurtacties.

Verkeerssituatie melden

Als gemeente horen we graag signalen van onze inwoners als het beter kan. Je kan jouw melding doorgeven als je een goed idee hebt over een verkeerssituatie. Of als je een verkeerssituatie onveilig vindt.

Online verbetering verkeerssituatie melden (met DigiD)

Online verbetering verkeerssituatie melden (zonder DigiD)

Wat doen we met jouw melding?

We beoordelen elke melding apart. We maken in onze beoordeling de afweging of de situatie verkeersonveilig of verkeersveilig genoeg is.

Geen maatregel nodig

Als er geen maatregel nodig is, stopt het onderzoek. Je krijgt onze reactie waarom we dit besluiten.

Wel maatregel nodig

Als er wel een maatregel nodig is, dan onderzoeken we wat we eraan kunnen doen en hoeveel spoed de uitvoering heeft. Er zijn dan 2 mogelijkheden:

 1. Heeft de uitvoering van de maatregelen geen spoed? Dan kijken we of we de maatregel kunnen combineren met een ander project of voegen het toe aan de onderhoudsplanning.
 2. Is er spoed bij? Dan starten we de voorbereiding van een project.

We informeren jou over het vervolg.