Risico's in jouw omgeving

De risicokaart is een digitale kaart met informatie over risico’s in jouw omgeving. Denk bijvoorbeeld aan transporten met gevaarlijke stoffen en bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken. Of de aanwezigheid van een LPG-station. Maar denk ook aan plekken waar water tot grote overlast kan leiden.

Inzicht

De risicokaart geef je als inwoner en de overheid meer inzicht in de aanwezige risico’s in de omgeving. Waardoor jij en de overheid zich beter kunnen voorbereiden op mogelijke rampen. Met de kaart kan je inzoomen op locaties in jouw leef-, woon- en werkomgeving. Je krijgt dan inzicht in de risico’s die voor jou van belang zijn. De risicokaart is een kaart die steeds in ontwikkeling is. Er komen steeds nieuwe gegevens bij. Kijk daarom regelmatig op de risicokaart.

Kwetsbare objecten

Op de risicokaart staan ook kwetsbare objecten. Dit zijn woningen en gebouwen waarin zich veel mensen kunnen bevinden. En gebouwen waar niet-zelfredzame mensen aanwezig zijn (zieken, bejaarden, kinderen). Op de kaart staan onder meer scholen, kerken, kinderdagverblijven, ziekenhuizen en hotels met meer dan 10 bedden. Kwetsbare objecten staan op de risicokaart omdat ze extra aandacht nodig hebben in de omgeving van risicobronnen. Daarnaast bestaat er een mogelijk risico bij brand of instorting. Bij het behandelen van deze objecten wordt prioriteit gegeven door te controleren op brandveiligheid, gebruik en constructie.