Demonstratie of betoging houden

Iedereen mag een betoging organiseren. Een betoging moet een vreedzaam karakter hebben en de meningsuiting moet voorop staan. Een betoging moet vooraf bij de burgemeester zijn gemeld. Een betoging moet ten minste 48 uur voor het begin van de betoging zijn gemeld bij de burgemeester. Gebruik daarvoor het kennisgevingsformulier.

Formulier kennisgeving betoging (pdf) downloaden

Manifestatie

Een manifestatie is het openlijk en in groepsverband optreden. Om gemeenschappelijk gedeelde gedachten, gevoelens of wensen op religieus, politiek of maatschappelijk gebied in het openbaar te uiten. Bijvoorbeeld een demonstratie, betoging, vergadering of andere openbare bijeenkomst.

Verbieden

De burgemeester kan een andere plaats aanwijzen of een betoging verbieden in de volgende gevallen:

  • als je de betoging te laat hebt aangemeld;
  • als je geen of onjuiste informatie hebt gegeven;
  • in het belang van het verkeer en de verkeersveiligheid;
  • om te voorkomen dat ongeregeldheden ontstaan;
  • om de gezondheid te beschermen.