Kinder- en peuteropvang

In de gemeente Noordwijk zijn verschillende organisaties die kinder- en peuteropvang voor jou kunnen regelen. Zoals kindcentra, gastouderbureaus, peuterscholen en naschoolse opvang. Ben je op zoek naar een kinder- of peuteropvang? Kijk dan in het Landelijk Register Kinderopvang van de Rijksoverheid.

Online opvanglocaties bekijken op landelijkregisterkinderopvang.nl

Wet kinderopvang

Organisaties voor kinder- en peuteropvang moeten zich aan bepaalde wetten en regels te houden. Deze staan in de Wet kinderopvang.