Begeleiding voor schoolverlater aanvragen

Als je als jongere voortijdig school verlaat, kan je moeite hebben met het vinden van een baan. Je kan een persoonlijk begeleider van het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) krijgen. Deze helpt jou bij het vinden van een opleiding of werk.

Aanpak

Neem contact op met de RMC-coördinatir van het RMC via +31 71 52 39 020. Je geeft onder andere door:

  • waarom jij begeleiding nodig hebt;
  • welke begeleiding je nodig hebt.