Woningbouwplannen Noordwijk

Statusupdate april 2023

Doel 2030: +2.080 woningen (190 per jaar)

Gemeente Noordwijk zit dicht op de lokale woningbouwmarkt.

De gemeente – Lokaal verantwoordelijk

Gemeente Noordwijk werkt met netwerkpartijen samen om lokaal maatwerk te bieden en om de woningvoorraad uit te breiden. Met name voor die woningzoekenden die zitten te springen om een woning. 2 belangrijke documenten wijzen de weg: de Woonvisie Noordwijk 2020-2030 en de Prestatieafspraken 2022-2025. Gemeente Noordwijk zet in op voldoende en betaalbare woningen. De uitdagingen zijn divers, en overstijgen vaak de individuele woningbouwprojecten.

Woningbouw: uitdagend en belangrijk

De regionale woondeals zijn getekend en daarmee staan belangrijke afspraken op papier. Nu is het zaak om de afspraken van papier om te zetten naar voldoende woningen. Gemeente Noordwijk wil graag sneller woningen bouwen voor de mensen die dat het meeste nodig hebben en op plaatsen waar het past. Tegelijkertijd zijn er veel uitdagingen. We noemen er een paar:

  • de hoge rentestand op de kapitaalmarkt;
  • de oplopende hypotheekrente die ervoor zorgt dat mensen minder kunnen lenen;
  • hoge bouwkosten en lange levertijden van materialen;
  • stikstof;
  • personeelsgebrek bij bouwers, makers en overheid; 
  • wettelijk verplichte procedures die soms lang en ingewikkeld zijn.

Woningbouwplannen voor ruim 4000 woningen

Ook in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk is de vraag naar nieuwe sociale huur en nieuwe sociale koopwoningen groot. Gemeente Noordwijk maakt zich hard om haar woningvoorraad te vergroten met betaalbare woningen. Maar helaas ziet ook de gemeente zich geconfronteerd met de uitdagingen. Toch is er perspectief: voor de periode 2021 tot en met 2030 zijn er op dit moment woningbouwplannen voor ruim 4.000 woningen. Iedereen kent dan ook wel een plek waar wordt gebouwd binnen gemeente Noordwijk.

Hier bouwen we aan Noordwijk

Maar waar wordt er nog meer gebouwd? Hoeveel woningen komen erbij, en wanneer wordt er begonnen met bouwen? We hebben op onderstaande kaart een overzicht gemaakt. Je ziet per nieuwbouwlocatie het jaar waarin wordt gestart en het aantal woningen wat wordt gebouwd.

Aanjager Realisatie Woningbouw

Om vaart te maken, is bij gemeente Noordwijk een programmamanager Realisatie Woningbouw gestart. Zij zorgt voor de verbinding tussen alle partijen die in Noordwijk iets met woningen en wonen willen, moeten of kunnen.

Betaalbaar en fijn om te wonen

De gemeente werkt per project met een verdeling van woningen op basis van betaalbaarheid. Dat heet segmentering. Deze is vastgelegd in de Woonvisie Noordwijk 2020-2030. Het gaat om sociale huur, middenhuur en middenkoop. De gemeente wil zo stappen kunnen maken en het bouwen van betaalbare woningen bevorderen. Voor elk nieuw woningbouwplan van 3 woningen en meer geldt:

  • Minimaal 30% sociale huur tot € 808,06 (prijspeil 2023).
  • Minimaal 15% middenhuur van € 808,06 tot € 1000, – op basis van de nieuwe Regionale woonagenda en nieuwe Rijkswetgeving en de Doelgroepenverordening Noordwijk 2022.
  • Minimaal 25% middenkoop vastgesteld op de NHG grens tot € 355.000,- (prijspeil 2022 aangehouden op basis van regionale woonvisie en rijksbeleid) en € 376.300,- inclusief energiebesparende maatregelen (prijspeil 2022).

70% betaalbaar

Daarmee zet gemeente Noordwijk in op 70% betaalbare woningen bij nieuwbouw. Deze 70% is een fors deel van elk project en betekent dat met 30% duurdere woningen een groot deel van de realisatiekosten gedekt moet worden. Dat maakt dat er op projectniveau driftig gerekend wordt om dit passend te krijgen. Gemeente Noordwijk denkt met onze partners mee over passende oplossingen en daarbij bewaken we de betaalbaarheid en de kwaliteit van de nieuw te bouwen woningen. Op deze manier blijven De Zilk, Noordwijkerhout, Noordwijk aan Zee en Noordwijk Binnen betaalbaar en fijn om te wonen.