< Terug naar de vorige pagina

Landschapspark en speeleiland

De komende maanden legt gemeente Noordwijk een nieuw landschapspark met een speeleiland aan. De verwachting is dat het in 2024 helemaal af is.

Ligging

landschapspark Noordwijk 1

Het landschapspark met speeleiland ligt tussen de woonwijken Duineveld en het Breloftpark in Noordwijk Binnen. Het is uitstekend te bereiken en biedt veel mogelijkheden om te spelen, te ontspannen of actief bezig te zijn. Naar verwachting vindt de afronding van de aanleg plaats in 2024. Wat later dan verwacht, Het heeft te maken met nieuwe stikstofberekeningen. 

Ontwikkeld met kinderen en volwassenen

Ook in dit project is actief geparticipeerd. Kinderen en volwassen dachten mee over de inrichting van het landschapspark en het speeleiland. Met elkaar hebben ze er een schitterende voorziening van gemaakt.

Er valt veel te beleven

Wat kun je er doen en beleven? Om je een indruk te geven noemen we een paar zaken. 

Vlonderbrug

Wandelen langs weidse grasweides, bloemrijk grasland, bomen en struweel. Of fruit plukken van fruitbomen zoals appels en pruimen en even uitrusten op een bank. Balletje trappen op een veldje of de hond laten losrennen op het losloopterrein. Nog even en dan kan jong en oud gebruik maken van dit park. De vlonderbrug verbindt het park met het speeleiland en ook bij de poel komt een vlonderbrug die de wandelpaden aan elkaar verbindt. 

landschapspark Noordwijk 2

Scheepswrak

Het scheepswrak is een uitdaging voor iedereen, met een knipoog naar het verleden. Het gezonken schip de Cornelia lag jaren voor de kust van Noordwijk.

landschapspark Noordwijk 3

Klimmen

Hou je van klimmen en klauteren? Op het klimparcours kun je bijna 60 meter lang klimmen. Bij iedere toren kun je er weer uit of juist opstappen. 

landschapspark Noordwijk 4

Roetsjen van een 12 meter hoge glijbaan, hangen aan de kabelbaan, schommelen op een netschommel of graven met de zandgraver. Hoe leuk is dat! Voor alle leeftijden tussen de 0 en 12 jaar is er wat te  vinden. Ook zijn er enkele speeltoestellen toegankelijk voor mindervaliden. Bij de waterdelta speel je met een waterspeeltoestel en op de 6 meter hoge vuurtoren kun je uitkijken over het hele park. Vanaf de picknickbanken kunnen ouders een oogje in het zeil houden. 

Goed te weten: de foto’s van het speeleiland en het park zijn slechts gebruikt om een goede indruk te geven. Je kunt aan de afbeeldingen geen rechten ontlenen.

Definitief ontwerp

Op het plattegrond kun je bekijken hoe de inrichting van het park en speeleiland er uit gaan zien. Dit is het definitief ontwerp. 

Bereikbaarheid

Kom lopend of met de fiets naar het landschapspark of speeleiland. Er is een grote fietsenstalling aan het begin van het park, net achter het zwembad. Vanaf daar moet je lopen door het park. Verder (brom) fietsen is dan niet meer mogelijk. 

Hondenuitlaatplaats

Honden kunnen vrij rennen op de hondenuitlaatplaats. Dit terrein is speciaal aangelegd voor de honden in het midden van het park. In de rest van het park lopen honden aan de lijn. 

Aanleg

Aannemers AW Infra en Eibe voeren vanaf medio november 2022 de aanleg uit. Het afzetten van het terrein is een van de eerste activiteiten. Daarnaast bekijkt men welke aanwezige bomen verplant gaan worden.

Ook het graven en dempen van water, het aanleggen van bruggen, het verplanten en planten van bomen en stuiken en het zaaien van (bloemrijk) gras behoren tot de werkzaamheden. De speeltoestellen worden geplaatst als al het grondwerk is gedaan. 

Parkeerafspraken

Alle werklieden zijn geboden om de auto’s te parkeren aan de rand van de nog bestaande bouwweg. Ook kunnen zij met hun auto terecht op de parkeerplaats van de hockeyvelden. 

Aanvoer materiaal

De aannemers gebruiken de bestaande bouwweg langs het bollenveld als enige in- en uitrit. Deze bouwweg verdwijnt als alle werkzaamheden klaar zijn. De buurman gebruikt dit stuk land dan weer voor zijn bollenwerk.

Tijdelijk niet wandelen of spelen op het terrein

Gedurende de werkzaamheden is het hele terrein afgesloten door hekken bij de ingangen. Wandelen, de hond uitlaten of spelen is er niet meer bij. Veiligheid voorop.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan Middengebied- Landschapspark maakt de aanleg van het landschapspark met speeleiland mogelijk. De gemeenteraad heeft dit bestemmingsplan vastgesteld op 30 november 2021. 

Beroep

Enkele omwonenden hebben tegen dit besluit beroep ingesteld. Een bodemprocedure. Ook is bij de voorzieningenrechter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State om een voorlopige voorziening gevraagd. Hiermee kunnen werkzaamheden worden opgeschort. 

Geen lichtmasten van 12 meter

Het resultaat van de behandeling van de tijdelijke voorziening is dat er geen lichtmasten met een hoogte van 12 meter in het landschapspark (mogen) komen. 

Op eigen risico doorpakken

Na de uitspraak in de voorlopige voorziening is het bestemmingsplan in werking getreden. In afwachting van de uitspraak in de bodemprocedure gaan de werkzaamheden op eigen risico van de gemeente van start. Pas na deze uitspraak zal het bestemmingsplan al dan niet onherroepelijk worden.

Tussenuitspraak

De Raad van State heeft 13 maart 2024 een tussenuitspraak gedaan. Met deze tussenuitspraak heeft de Raad van State bijna alle bezwaren van tafel geveegd. Alleen in de onderwerpen ‘parkeren’ en ‘lichtmasten’ ziet de Raad van State enkele gebreken.

De gemeente krijgt 16 weken de tijd om alsnog toereikend te motiveren waarom de Parkeernota uit 2013 mocht worden toegepast en waarom kan worden afgeweken van het uitgangspunt van parkeren op eigen terrein. Gemeente Noordwijk gaat die tijd gebruiken om na te denken over deze opdracht tot het beter onderbouwen van de keuze. Ook moet de planregeling over de lichtmasten worden aangepast.

Als de 16 weken zijn verstreken en de gemeente de gebreken in het bestemmingsplan heeft hersteld, wordt de procedure bij de Raad van State weer hervat. Uiteindelijk zal de Raad van State een einduitspraak doen en daarin beoordelen of de gebreken op de juiste wijze zijn hersteld. Zo ja, dan wordt het bestemmingsplan onherroepelijk. De uitspraak heeft geen gevolgen voor de aanleg van het landschapspark en het speeleiland. Dat gaat door. Ook de opening kan verder worden voorbereid. Het bestemmingsplan is namelijk niet geschorst en ook niet vernietigd. Het is nog steeds in werking.  

Contact