Kabels en leidingen aanleggen

Het is soms nodig dat er gegraven wordt, bijvoorbeeld voor het aanleggen van kabels, leidingen of een rioolaansluiting.

Openbare ruimte

Particulieren mogen geen graafwerkzaamheden uitvoeren in de openbare ruimte. Je hebt hiervoor een bedrijf nodig. Een bedrijf die alle regels en verplichtingen weet. En alle nodige certificeringen heeft.

Bedrijven die in opdracht graafwerkzaamheden gaan doen, moeten hiervoor een melding doen bij de gemeente. Na het doen van een melding, kan een bedrijf alle voorbereidingen en uitvoeringen doen. Onder toezicht van de gemeente.

Eigen grond

Toestemming van de gemeente is niet nodig als je graafwerkzaamheden gaat uitvoeren in jouw eigen grond en dit zonder machine doet. Gebruik je een machine voor het graven? Dan moet je een KLIC-melding doen bij het Kabels en Leidingen Informatiecentrum (KLIC) van het Kadaster.

Online een KLIC-melding doen via beveiligd.kadaster.nl (DigiD)

Instemmingstermijn gemeente

Instemming van de gemeente op een verzoek van een bedrijf duurt maximaal 6 weken. In de praktijk zijn meldingen vaak binnen enkele werkdagen afgehandeld.