Huisnummer aanvragen of veranderen

Wil je een nieuw pand bouwen of een pand opsplitsen? Dan heb je daar een omgevingsvergunning en een nieuw huisnummer voor nodig. Ook als je 2 woon- of bedrijfsruimten met elk een eigen huisnummer samenvoegt, heb je een nieuw huisnummer nodig. Je vraagt een omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket.

Online een omgevingsvergunning aanvragen via omgevingswet.overheid.nl

Nieuw huisnummer en geen omgevingsvergunning nodig

Heb je een huisnummer nodig, maar is een vergunning voor bouwwerkzaamheden niet nodig? Dan kan je de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) vragen om een nieuw huisnummer toe te kennen. 

Meer informatie

Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van omgevingsvergunningen overgedragen aan de ODWH. Kijk voor meer informatie op odwh.nl of neem contact op met het Bouwloket van de ODWH