Erfgoedregister

In het Erfgoedregister staan gegevens van onroerende- en roerende zaken in de gemeente Noordwijk die een gemeentelijk monument, karakteristiek pand of gemeentelijk beschermd cultuurgoed zijn. Omdat ze van betekenis zijn binnen de gemeente Noordwijk, Duin- en Bollenstreek en daarbuiten.

Online gemeentelijk monument zoeken via erfgoedregistratie.nl

Ander erfgoed

Het erfgoedregister geeft ook informatie over ander erfgoed, zoals rijksmonumenten, beschermde gezichten en provinciale landgoedbiotopen. Deze zaken zijn ter informatie toegevoegd aan het register. Rijksmonumenten zijn ook op te vragen via het monumentenregister van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Online rijksmonument zoeken via monumentenregister.cultureelerfgoed.nl

Erfgoedregister

In het Erfgoedregister staan feitelijke/algemene gegevens en een omschrijving van onroerende zaken die een gemeentelijk monument of beeldbepalend pand zijn. Zoals onder andere de volgende gegevens:

 • adres;
 • monumentnummer;
 • kadastrale aanduiding (bij aanwijzing);
 • soort aanwijzing (monument/karakteristiek pand/object);
 • functie;
 • bouwjaar;
 • omschrijving;
 • kaart.

Soms staan niet alle gegevens in het Erfgoedregister. Het adres, de soort aanwijzing en omschrijving dienen daarom altijd samen als identificatie van het monument.

Reikwijdte van de bescherming

Bescherming geldt op een perceel. Onder de bescherming als monument vallen de onroerende zaken die duidelijk in de omschrijving staan. Staat een onroerende zaak los van het hoofdgebouw en staat deze niet in de omschrijving? Dan hoort dit niet bij het monument. Staat een onroerende zaak wel in de omschrijving benoemd? Dan hoort deze wel bij de bescherming. Dit kan bijvoorbeeld ook een aanleg, archeologische vindplaats of boom zijn. Een eventuele toevoegde kaart dient ook als identificatie.

Omvang van een monument

De bescherming van het monument omvat in beginsel de hele onroerende zaak. Dus alle onderdelen (bestanddelen) van de onroerende zaak maken deel uit van het monument. Ook al staan ze niet in de omschrijving. Zoals bijvoorbeeld:

 • fundering;
 • gevel en gevelonderdelen (bijvoorbeeld ook stoep, trap en bordes);
 • draagconstructie en kap;
 • vloer en vloerafwerking;
 • interieur (bijvoorbeeld ook plafond, wandafwerking, trap, deur, schouw, vaste meubels en (kerk)orgel);
 • uitbouw (ook van ná de aanwijzing).

Niet beschermde onderdelen

In veel gevallen is niet de hele onroerende zaak beschermd. In de volgende gevallen zijn er zaken uitgesloten van bescherming:

 • Als het een karakteristiek pand/object is:
  • In dit geval heeft het hele interieur geen bescherming. Alleen het exterieur heeft bescherming.
 • Als in de omschrijving duidelijk staat dat een onderdeel niet waardevol is en daarom geen bescherming heeft:
  • In dat geval hebben specifiek de genoemde onderdelen geen bescherming. Overige onderdelen hebben wel bescherming.
 • Als in de omschrijving duidelijk staat dat alleen bepaalde onderdelen tot de bescherming horen:
  • In dat geval vallen alleen de onder bescherming genoemde waardevolle onderdelen tot de bescherming. Dit zijn vaak, los van het exterieur, delen van het interieur. Of een specifiek deel van het pand met waardevolle interieuronderdelen.