Een monument of karakteristiek pand verbouwen

Wil je een monument of karakteristiek pand verbouwen? Dan heb je een omgevingsvergunning nodig. Het is ook mogelijk dat de tuin bij jouw monument is beschermd. Of dat je in het beschermd dorpsgezicht woont en jouw werkzaamheden invloed hebben op het beschermde dorpsgezicht. Ook dan heb je een omgevingsvergunning nodig. Een omgevingsvergunning vraag je aan bij het Omgevingsloket.

Online een omgevingsvergunning aanvragen via omgevingswet.overheid.nl

Overzicht monumenten bekijken op kaart.noordwijk.nl

Vergunningvrij 

Het is mogelijk dat voor wijzigingen aan delen van het monument geen vergunning nodig is omdat deze van bescherming zijn uitgesloten. Dit moet duidelijk blijken uit de redengevende omschrijving. Voor karakteristieke panden geldt, dat er voor interne verbouwingen geen vergunning nodig is.

Normaal onderhoud aan een monument voor het behouden van de huidige staat, is ook vergunningsvrij. Dit betreft onder andere:

  • licht schuren en schilderen in dezelfde kleur;
  • vervangen van enkele dakpannen;
  • herstellen van verdwenen of aangetast voegwerk.

Vooroverleg

Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt de vergunningaanvragen. Deze commissie beoordeelt of de voorgestelde wijzigingen geen schade veroorzaken aan het monument. Wil je vooraf kunnen inschatten of jouw plan passend is bij het monument? Vraag dan een vooroverleg aan bij het Omgevingsloket.

Handhaving bij bouwen en/of verbouwen

Bij bouwen en/of verbouwen kunnen omwonenden overlast ervaren, of er kan iets anders mis gaan. Zie je iets dat niet klopt? Dan kan je online een klacht bouwen indienen bij de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). 

Meer informatie

Voor algemene informatie over het verbouwen van een monument of als je twijfelt of je een vergunning aan moet vragen, kan je contact opnemen met de erfgoedadviseur van de gemeente Noordwijk:

Voor informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning of vooroverleg kan je contact opnemen met de ODWH. Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van omgevingsvergunningen namelijk overgedragen aan de ODWH. Kijk op odwh.nl voor meer informatie. Of neem contact op met het Bouwloket van de ODWH:

  • Per telefoon via +31 71 40 83 200 op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 – 12:00 uur. Buiten openingstijden kan je een terugbelverzoek achterlaten.
  • Per e-mail via infobouwen@odwh.nl.