Een monument of beeldbepalend pand verbouwen

Wil je een monument of beeldbepalend pand verbouwen? Dan heb je een omgevingsvergunning nodig. Het is ook mogelijk dat de tuin bij jouw monument is beschermd. Of dat je in het beschermd dorpsgezicht woont en jouw werkzaamheden invloed hebben op het beschermde dorpsgezicht. Ook dan heb je een omgevingsvergunning nodig.

Online een omgevingsvergunning aanvragen via omgevingsloket.nl

Overzicht monumenten bekijken op kaart.noordwijk.nl

Vergunningsvrij

Het is mogelijk dat voor wijzigingen aan delen van het monument geen vergunning nodig is. Omdat deze van bescherming zijn uitgesloten. Dit moet duidelijk blijken uit de redengevende omschrijving. Voor beeldbepalende panden geldt, dat er voor interne verbouwingen geen vergunning nodig is.

Normaal onderhoud aan een monument voor het behouden van de huidige staat, is ook vergunningsvrij. Dit betreft onder andere:

  • licht schuren en schilderen in dezelfde kleur;
  • vervangen van enkele dakpannen;
  • herstellen van verdwenen of aangetast voegwerk.

Overlast van bouwen en/of verbouwen

Bij bouwen en/of verbouwen kunnen omwonenden overlast ervaren. Zij kunnen dit online melden met DigiD bij de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH).

Meer informatie

Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van omgevingsvergunningen overgedragen aan de ODWH. Kijk op odwh.nl voor meer informatie. Of neem contact op met het Bouwloket van de ODWH:

  • Per telefoon via +31 71 40 83 200 op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 – 12:00 uur. Buiten openingstijden kan je een terugbelverzoek achterlaten.
  • Per e-mail via infobouwen@odwh.nl.

Vooroverleg

Een onafhankelijke erfgoedcommissie beoordeelt de vergunningaanvragen. Deze commissie beoordeelt of de voorgestelde wijzigingen geen schade veroorzaken aan het monument. Wil je vooraf kunnen inschatten of jouw plan passend is bij het monument? Dan kan je via monumenten@noordwijk.nl een vooroverleg aanvragen. Ook als je twijfelt of je een vergunning aan moet vragen, kan je een vooroverleg aanvragen.