Eenvoudige bodemsanering melden

Een eenvoudige bodemsanering meld je met een BUS-melding. BUS is de afkorting van Besluit uniforme saneringen. Deze saneringen vinden op een standaardmanier plaats. Je gebruikt hiervoor een eenvoudig meldingsformulier. Je moet het ingevulde formulier aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) sturen.

Meldingsformulier BUS (pdf) downloaden via rijksoverheid.nl

Voorbeelden eenvoudige bodemsaneringen

Voorbeelden van eenvoudige bodemsaneringen zijn:

  • aanleggen of vernieuwen van kabels, leidingen en rioleringen in verontreinigde grond;
  • verwijdering van mobiele verontreinigingen door huisbrandolietanks.

Meer informatie

Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van milieu overgedragen aan de ODWH. Neem voor meer informatie contact op met de ODWH via +31 71 40 83 100. Of kijk op odwh.nl.