Onroerende zaak, inzage beperkingen in gebruik

Je kan niet altijd doen wat je wilt met onroerend goed. Soms zijn rechten op jouw woning of grond beperkt. Bijvoorbeeld als je woont in een monumentenpand. Ook kan de gemeente een voorkeursrecht hebben om jouw eigendom te kopen. Alle gemeentelijke en niet-gemeentelijke publiekrechtelijke beperkingen op onroerende zaken staan geregistreerd in het beperkingenregister.

Online beperkingenregister bekijken via kadaster.nl

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met het Kadaster via +31 88 18 32 200.