De Schelft

Het sport- en evenementencomplex De Schelft vind je in het dorp Noordwijkerhout in de gemeente Noordwijk. Op onderstaande afbeeldingen zie je waar De Schelft stond.

De Schelft werd gebouwd in de jaren ’80 van de vorige eeuw. Generaties hebben er gesport, cultuur beleefd of een evenement bijgewoond. De Schelft was verouderd en aan vervanging toe maar deed nog volop dienst. Noordwijkerhout was er blij mee.

Brand en sloop

Op 14 november 2020 verwoeste een brand de multifunctionele hal en de verwarmingsinstallaties. Ook de rest van het complex liep door de brand grote schade op. Er was niets meer te gebruiken. Het was een ramp.

luchtfoto brand oude de schelft

Toen duidelijk was dat de uitgebrande De Schelft geen onderdak bood aan de beschermde vleermuis werd het complex in 2023 gesloopt. Wat overbleef was een kale kavel.

Luchtfoto kavel van oude de schelft

Grondige discussie

De verenigingen die gebruikmaakten van De Schelft en de gemeenteraad hebben een grondige discussie gevoerd over wat er op de kale kavel teruggebouwd kan worden. Iedereen was enorm betrokken bij het zoeken naar een goede mogelijkheid. De wensen waren duidelijk. De vraag waar iedereen voor stond was: weegt het beoogde gebruik wel op tegen de kosten?

Kosten goed in beeld

Het bouwen van een nieuw multifunctioneel centrum kost veel geld. Ook de jaarlijkse terugkeerde kosten zijn hoog. Denk maar aan kosten voor:

Veel mogelijkheden werden uitgediept en voorzien van een financieel plaatje. Alles op alles om de kosten goed in beeld te hebben bij het nemen van een besluit.

Besluit van 10 november 2021

Er volgde een besluit. De gemeenteraad heeft op 10 november 2021 het besluit genomen te investeren in de herbouw van De Schelft. Bestaande uit een multifunctionele hal en een eenvoudig zwembad voor zwemlessen en het verenigingszwemmen.

Een 1e voorlopig ontwerp

De gemeente besteedde de klus aan. Slangen+Koenis Architecten werd geselecteerd om een nieuw gebouw te ontwerpen. Begin oktober 2022 leverde deze architect het 1e voorlopig ontwerp met een bijbehorende kostenraming op.

Internationale situatie

Ondanks tussentijdse bezuinigingen bleek, dat de kosten flink hoger waren dan het krediet dat de gemeenteraad beschikbaar had gesteld voor de herbouw. De internationale ontwikkelingen waren merkbaar. De oorlog in Oekraïne in combinatie met de nasleep van de coronacrisis zorgde voor enorme prijsstijgingen van bouwmaterialen.

Opnieuw grondige discussie

De gemeenteraad vroeg zich opnieuw af of het wel verantwoord was om zo veel geld uit te geven. Opnieuw volgde een grondige discussie. Op 26 september 2023 viel het besluit om voorlopig alleen akkoord te gaan met de herbouw van een eenvoudig zwembad waarbij de gemeenteraad ook de wens uitsprak om de tijdelijke De Schelft langer dan 5 jaar te gebruiken. In dat tijdelijke gebouw konden heel veel vereniging terecht.

2e voorlopig ontwerp

De architect en zijn adviseurs leverden een 2e voorlopig ontwerp op, dat op zo’n manier ontworpen is dat de gemeente vrij eenvoudig kan uitbreiden met een multifunctionele hal. De raadsagenda die hierover gaat, werd in de vergadering van de raad van 21 november 2023 vastgesteld.

voorkant van voorlopig ontwerp gebouw de schelft
bron: DMOO

Een zelf opgelegde verplichting

De gemeenteraad heeft zichzelf de verplichting opgelegd om in 2025 na te gaan of het financieel verantwoord is om ook een multifunctionele hal te bouwen en het geld hiervoor op te nemen in de begroting 2026 en verder. Zo veel waarde hecht de gemeenteraad aan een mooi complex in Noordwijkerhout. Zonder daarbij de kosten ervan uit het oog te verliezen.

Het financiële plaatje

De gemeenteraad zal voorjaar 2025 in de voorjaarnota aangeven hoe de gemeente er voorstaat in 2026 en volgende jaren. Op basis hiervan besluit de gemeenteraad of het verantwoord is om te investeren in de bouw van een multifunctionele hal.

Nu al voorsorteren

In het 2e voorlopig ontwerp wordt bij de bouw van het zwembad al voorgesorteerd op de mogelijke komst van een multifunctionele hal. De trappen zijn breder. De hal wat ruimer. Er is al rekening gehouden met de eisen van brandveiligheid.

Kost nu wat meer

Er is dus al rekening gehouden met de ‘zelf opgelegde verplichting’ van de gemeenteraad. Dit voorsorteren kost nu wel wat meer geld, maar dit bespaart de gemeente later weer als de raad inderdaad besluit om aan het zwembad ook een multifunctionele hal te bouwen.

Van het gas los

Nieuwbouwprojecten mogen niet meer worden aangesloten op het gasnet. Dat geldt ook voor de nieuwbouw van het zwembad. Het zwembad gaat verwarmd worden met elektriciteit. De bestaande elektriciteitsaansluiting voor De Schelft blijft dan ook behouden, met de gebruikelijke hoeveelheid stroom die daar uitkomt.

Energieopslagsysteem

Maar er is meer stroom nodig voor het nieuwe plan. De energiemaatschappij kan dat nu niet leveren. Er is een stroomprobleem in Nederland. Daarom investeert de gemeente in een energieopslagsysteem. Zonnepanelen op het dak laden de accu’s. En in rustige tijden koopt de gemeente goedkoop stroom in.

Door ondanks netkrapte

De netkrapte zal de planning niet verstoren. Ook kan het systeem aangesloten worden op aardwarmte, althans als dat in de regio haalbaar blijkt om te gaan doen. Slim, duurzaam en efficiënt. Want het energieopslagsysteem drukt de energiekosten flink.

tekening van energieopslagsysteem
bron: DMOO

De komende mijlpalen

Tijdelijke De Schelft

De gemeenteraad heeft eind juni 2021 besloten geld beschikbaar te stellen voor de bouw van een tijdelijke multifunctionele hal. Nodig om mensen de mogelijkheid te bieden dichtbij huis te sporten, cultuur te beleven, of een evenement bij te wonen. De gemeente voerde een korte campagne om nog meer verenigingen naar de voorziening te halen.

Deze tijdelijke De Schelft is in het voorjaar van 2022 in gebruik genomen. Hier kunnen de zaalsporten, carnaval en culturele verenigingen terecht die voorheen van de hal in De Schelft gebruikt maakten.

Gewaardeerde voorziening

De voorziening voldoet aan de eisen en wensen voor alle verenigingen. Rekening is gehouden met de akoestiek, vloer, nooddeuren, verlichting en ventilatie. De afmetingen van de tijdelijke hal zijn wel kleiner dan de oude hal van De Schelft, maar de verenigingen hebben zich hierop aangepast.

Knelpunten in de inroostering lossen de verenigingen onderling en naar ieders tevredenheid op, waardoor feesten, sport en culturele evenementen allemaal kunnen plaatsvinden in de hal en maximaal worden beleefd.

Langer beschikbaar

Het beheer en de exploitatie van de Tijdelijke De Schelft is in handen van Sportbedrijf Noordwijk. Tijdelijk duurt langer dan verwacht. De gemeenteraad heeft besloten de voorziening langer beschikbaar te houden, in afwachting van het besluit over de bouw van de hal.

Voorlopig ontwerp

Ben je nieuwsgierig naar het voorlopig ontwerp? Kijk dan op onze pagina Voorlopig ontwerp De Schelft.