Aanvraagformulier Leefstijlakkoord 2024

Vul alle velden in en verstuur het formulier uiterlijk 4 december 2023. Lees de voorwaarden voor de projecten onderaan het aanvraagformulier.
Bij welk van de 4 thema’s past het project?(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 64 MB.
Naam aanvrager(Vereist)
E-mailadres aanvrager(Vereist)
Voorwaarden
De volgende voorwaarden worden gesteld bij het indienen van de projecten:
– Projecten vinden plaats in de gemeente Noordwijk.
– Projecten kunnen worden ingediend tot en met 4 december 2023.
– Projecten die worden ingediend ná deze datum, worden niet in behandeling genomen.
– Projecten leveren een bijdrage aan minimaal 1 van de 4 thema’s uit het akkoord (stimuleren gezonde voeding, stimuleren sporten/bewegen, terugdringen middelengebruik en/of aandacht voor mentale gezondheid).
– Je mag als organisatie maximaal 1 project als hoofdaanvrager indienen.
– Bij ieder project is er samenwerking tussen minimaal 2 verschillende partners/organisaties.
– Je communiceert over het project. Bijvoorbeeld via sociale media.
– Je levert een evaluatie op halverwege het project.
– De richtlijn per project is € 5.000,-.
– Aanvragers zijn verplicht een begroting met kostenindicatie aan te leveren.
Meer informatie
• De selectie van de projecten wordt gedaan door de Stuurgroep Leefstijlakkoord, bestaande uit: Sportbedrijf Noordwijk, Sportraad, JOGG-regisseur, Netwerkregisseur Jeugd, Welzijn Noordwijk, Welzijnskwartier, Brijder en de gemeente.
• Als niet aan alle eerdergenoemde voorwaarden wordt voldaan, kan de Stuurgroep besluiten een aanvraag voor een project niet in behandeling te nemen.
• Een organisatie die onderdeel uitmaakt van de Stuurgroep beoordeelt niet zijn/haar eigen project.
• Bij de selectie van projecten wordt gekeken naar:
     o Inhoudelijke kwaliteit van een project;
     o Onderbouwing van de kosten;
     o Gelijkmatige verdeling van financiële middelen over de 4 thema’s;
     o Gelijkmatige verdeling van financiële middelen over verschillende organisaties;
     o Gelijkmatige verdeling van financiële middelen over verschillende doelgroepen;
• Het gaat hier om een aanvraag voor 2024. Denk na over de toekomstbestendigheid van het project.
Toestemming verwerken persoonsgegevens(Vereist)
Bij het versturen van dit formulier geef ik toestemming dat deze gegevens mogen worden gebruikt ten behoeve van de verwerking van mijn aanvraag.
Jouw gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden en niet worden verstrekt aan derden. Jouw gegevens kunnen te allen tijde weer worden verwijderd.

Voor volledige informatie over het verwerken van uw gegevens zie ons privacy en cookies pagina
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.