Sportbeleid

Sport Beweegt Noordwijk

Meer gezondheid, geluk en sociale verbinding in onze dorpen door ons nieuwe sportbeleid. De gemeente wil deze doelen halen door zoveel mogelijk inwoners in beweging te krijgen. Sporten en bewegen vergroot de kwaliteit van leven en brengt de zorgkosten omlaag. Dit laatste is niet in geld uit te drukken, maar zorgt er wel voor dat inwoners zich gelukkig en gezond voelen.

Lees hier het Sportbeleid

Breed sportbeleid

Met een hoog aantal jeugdige sporters, een groot aantal verenigingen, hoogwaardige sportaccommodaties en verschillende sociaal-maatschappelijke sportprojecten is het meer dan prima sporten in Noordwijk. Het nieuwe sportbeleid bouwt voort op deze basis en is opgesteld in overleg met de sportclubs en maatschappelijke organisaties. Het resultaat is een breed maatschappelijke sportnota die raakvlakken aansnijdt op zorg, welzijn, onderwijs en gezondheid. 

De speerpunten van het sportbeleid

Een leven lang vaardig bewegen

Het is belangrijk dat iedereen voldoet aan de nationale beweegrichtlijnen en dat de motorische vaardigheden toenemen. Hiervoor geven de vakleerkrachten bewegingsonderwijs kinderen met een lage score extra beweeglessen. Mensen met overgewicht worden er extra sport- en beweegactiviteiten georganiseerd. De buurtsportcoaches gaan aan de slag met peutersport, volwassensport en flat- en balkonsport dat door corona noodzakelijk is gebleken. 

Toekomstbestendige sportvereniging

De verenigingen in onze gemeente zijn toekomstbestendig. Daarbij is het belangrijk dat er veilig, eerlijk, zorgeloos en met plezier gesport kan worden. Bij verenigingen ontbreekt er nog vaak een sociaal veiligheidsplan en er zijn vrijwilligers tekorten. De interventies die hiervoor worden inzet zijn het project: In veilige handen, verenigingen worden geholpen met het maken van een sociaal veiligheidsbeleid. Daarnaast komen er meer gezonde sportkantines en rookvrije sportparken. Ook worden verenigingen ondersteunt door een clubkadercoach en verschillende trainingen om vrijwilligers te werven. Daarnaast wil de gemeente verenigingen faciliteren in de organisatie rondom (top)sportevenementen.

Mooie sportplekken

Uit het sportbeleid blijkt dat de gemeente Noordwijk een aantrekkelijke omgeving is om te sporten en bewegen. De gemeentelijke sportaccommodaties zijn duurzaam, multifunctioneel en toegankelijk voor alle inwoners. Dit wil de gemeente behouden. Daarnaast wordt de buitenruimte ook beter benut en gefaciliteerd voor de individuele buitensporter. Zo komt er een sportlint, wandelnetwerk en worden er zo mogelijk beweegplekken op het strand aangelegd. Ook streven we naar openbare sportaccommodaties in de wijk. 

Iedereen kan meedoen

De sport- en beweegdeelname van mensen met een beperking blijft achter. Mensen met een lichamelijke beperking sporten bijna niet op een sportvereniging. De behoefte ligt bij wandelen, fietsen en zwemmen. De verenigingen in Noordwijk zijn wel bereid om hun vereniging toegankelijk te maken. Er wordt een buurtsportcoach ingezet voor verbinding tussen zorg en beweegaanbod. Ook wordt er met de omliggende gemeente samengewerkt voor de inzet van een regiocoördinator gehandicaptensport. 

Infographic Sportbeleid

Mentale gezondheid
Uitdaging
Geld
Fysieke gezondheid
Plezier
Meedoen

Speerpunt 1
Een leven lang vaardig bewegen

Speerpunt 2
Toekomstbestendige sportvereniging

Speerpunt 3
Mooie speelplekken

Speerpunt 4
Iedereen kan meedoen