Jongeren op gezond gewicht (JOGG)

JOGG is een landelijk platform. En heeft als doel een gezonde leefomgeving voor kinderen te creëren, samen met alle gemeentelijke partijen die iets met opgroeiende kinderen te maken hebben. Gemeente Noordwijk is een JOGG-gemeente.

Goed Bezig regisseur van Noordwijk

In Noordwijk heet JOGG ‘Goed Bezig Noordwijk’. De rol van Goed Bezig regisseur in Noordwijk wordt ingevuld door Isabelle Groenstege. Zij is in dienst bij Sportbedrijf Noordwijk. Zij voert het Plan van Aanpak van JOGG Noordwijk uit. Samen met iedereen die iets met opgroeiende kinderen te maken heeft in de gemeente Noordwijk. Te denken valt aan het Centrum Jeugd en Gezin (CJG), scholen, kinderdagverblijven, sportverenigingen, maar ook ondernemers of zorgpartijen. Speerpunten zijn het vervangen van zoete drankjes voor water, meer bewegen en gezonde voeding.

2 kinderen in de keuken

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met de Goed Bezig regisseur van Noordwijk, Isabelle Groenstege. Zij is bereikbaar via +31 6 21 26 69 45 of goedbezig@sportbedrijfnoordwijk.nl.