Haalbaarheidsonderzoek verduurzaming clubhuis

Sportverenigingen kunnen een gratis haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren. De resultaten geven inzicht in de kosten en dekking van investeringen voor verduurzaming van het pand. Hiervoor is dit jaar € 150.000,- gereserveerd. De (sport)maatregel is aanvullend op het algemene ondersteuningsprogramma gericht op verduurzaming, energiebesparing en duurzame exploitatie.

Haalbaarheidsonderzoek aanvragen via gemeente@noordwijk.nl

Aanvragen vóór 1 september 2024

Voorbeelden van duurzaamheidsmaatregelen zijn tapwater, verwarming en isolatie. Je krijgt per maatregel te zien wat je kan besparen, welke investering per maatregel nodig is en hoe je deze kan financieren. Met de huidige regels betaalt het rijk 30%, de gemeente 30% en de vereniging het restant. Vraag het haalbaarheidsonderzoek voor jouw clubaccommodatie aan vóór 1 september 2024 via gemeente@noordwijk.nl.

Hulp bij subsidieaanvraag

Heb je recht op subsidie? Het bedrijf Green2Live dat het haalbaarheidsonderzoek uitvoert, helpt jou desgewenst ook met de aanvraag voor een duurzaamheidssubsidie. Dit kan jou veel geld schelen.

Meer informatie

Ga voor meer informatie naar de website van het bedrijf Green2Live via green2live.net.