Laadpaal aanvragen voor elektrische auto

In de openbare ruimte plaatst de gemeente Noordwijk laadpalen in samenwerking met Park&Charge, CityCharging en Orange Charging. Dit kan op aanvraag of op initiatief van de gemeente. Op oplaadpalen.nl vind je een overzicht van laadpalen in de gemeente Noordwijk. Heb je geen mogelijkheid voor een laadpunt op eigen terrein? Dan kan je via een exploitant een laadpaal in de openbare ruimte aanvragen.

Online een laadpaal aanvragen via parkncharge.nl

Online een laadpaal aanvragen via citycharging.nl

Online een laadpaal aanvragen via orangecharging.com

Voorwaarden

Om in aanmerking te kunnen komen voor een openbare laadpaal moet een aanvraag voldoen aan de volgende voorwaarden: 

  • De aanvrager heeft geen mogelijkheden om op eigen terrein te parkeren.
  • De aanvrager is in het bezit van een elektrische- of hybride auto. Of de aanvrager kan aantonen, dat hij deze elektrische- of hybride auto al heeft besteld.

De gemeente Noordwijk moet toestemming geven voor het plaatsen van een laadpaal in de openbare ruimte volgens de Beleidsregels Openbare Elektrische Laadinfrastructuur gemeente Noordwijk 2021. Hierbij let de gemeente Noordwijk onder andere op het gebruik van nabijgelegen openbare laadpalen.

Verder houdt de gemeente Noordwijk rekening met de Algemene plaatselijke verordening Noordwijk 2021 (APV). Ook is er een vergunning volgens de Algemene verordening ondergrondse infrastructuur Noordwijk 2016 nodig.

Aanpak

Particulieren (inwoners en organisaties) kunnen bij Park&Charge, CityCharging of Orange Charging een laadpaal aanvragen. De exploitant neemt  jouw aanvraag in behandeling en zal eerst beoordelen of je aan de voorwaarden voldoet. Vervolgens vragen zij bij ons de benodigde toestemming en vergunningen aan.

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie over het aanvragen van een laadpaal de website van Park&Charge, de website van CityCharging of de website van Orange Charging.

Je kan ook contact opnemen met Park&Charge, CityCharging of Orange Charging. Of kijk of jouw vraag bij de volgende veelgestelde vragen staat.

Wat kan je doen als een laadpaal niet werkt?

Je kan een storing melden door het telefoonnummer te bellen dat op de laadpaal vermeld staat.

Welke verkeersborden zijn te vinden bij parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen?

In de gemeente Noordwijk zijn verschillende borden in gebruik. Sinds januari 2023 is er een nieuw verkeersbord dat aangeeft, dat een parkeervak bedoeld is voor het opladen van elektrische voertuigen.

Parkeerbord laadpaal

Eerder is hiervoor een standaard parkeerbord gebruikt met een onderbord om het laadpunt aan te geven. De komende periode zullen de nieuwe borden worden gebruikt. Op termijn zullen de andere borden worden vervangen, maar in de tussentijd zijn verschillende borden met hetzelfde doel te vinden.

Alleen parkeren tijdens laden

Bij borden met een laadpaalteken en borden met de tekst ‘opladen elektrische voertuigen’ geldt dat je alleen mag parkeren als het voertuig is aangesloten op het laadpunt en aan het laden is. Is het voertuig opgeladen? Dan moet je jouw auto verplaatsen zodat iemand anders het laadpunt kan gebruiken.

Met pijltjes is bij een laadpaal altijd minimaal 1 parkeerplaats gereserveerd voor het opladen van elektrische voertuigen. Aan de hand van het gebruik van een laadpaal kunnen extra mogelijkheden om op te laden worden gerealiseerd. Deze uitbreidingsmogelijkheden zijn beschreven in de beleidsregels.

Zijn er andere parkeerregels bij parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen?

Nee, voor bestuurders van elektrische voertuigen gelden dezelfde regels als voor bestuurders van niet-elektrische voertuigen. In gebieden waar bijvoorbeeld betaald parkeren is ingevoerd of parkeerschijfzones gelden, gelden deze regels ook voor bestuurders van elektrische voertuigen die gebruik willen maken van een openbare laadpaal. Als niet op de juiste manier wordt geparkeerd, dan wordt hier op gehandhaafd.

Is een laadkabel over de stoep toegestaan?

Het is in de gemeente Noordwijk niet toegestaan om laadkabels over de stoep of anders in de openbare ruimte te leggen. Dit is ook niet toegestaan in combinatie met bijvoorbeeld kabelgoottegels. Het gebruik van een bovengrondse of ondergrondse verlengde huisaansluiting is ongewenst. Dergelijke gevallen kunnen leiden tot overlast of gevaarlijke situaties.

Het is mogelijk om een laadpunt op eigen terrein aan te plaatsen, maar hierbij geldt dat het laden volledig op eigen terrein moet plaatsvinden. Je kan dus geen laadpaal in de voortuin plaatsen en de kabel over de openbare weg naar jouw auto laten lopen. Voor een laadpunt op eigen terrein heb je geen vergunning of toestemming van de gemeente nodig.

In het kader van toepassingen om vanaf een particulier laadpunt in de openbare ruimte op te laden, loopt momenteel een onderzoek naar het gebruik van een specifieke platte laadkabel. Het Verkennend onderzoek in de praktijk is in 2023 gestart met een beperkt aantal deelnemers. Tijdens dit onderzoek wordt gekeken of een specifieke platte laadkabel een veilige, alternatieve laadmogelijkheid biedt in de openbare ruimte.

Is het mogelijk om een laadpaal te plaatsen op een terrein met een Vereniging van Eigenaren?

Voor een appartementencomplex en een Vereniging van Eigenaren (VvE) is laden op eigen terrein het uitgangspunt. Als je een laadpaal wilt plaatsen op een particulier terrein van een VvE is dit mogelijk. Je moet mogelijk wel rekening houden met toestemmingen, (brand)veiligheidseisen en financiering. Bekijk voor meer informatie de brochure van Nationale Agenda Laadinfrastructuur op vveladen.nl of de webinar op youtube.com die georganiseerd was om antwoord te geven op vragen over de aanleg, veiligheid en financiën.

Hoe worden strategische locaties bepaald?

De komende jaren neemt elektrisch rijden sterk toe. De gemeente Noordwijk werkt daarom aan strategische plaatsing. Op die manier kunnen elektrische laadpalen zonder specifieke aanvraag worden geplaatst. Zo kan proactief een netwerk van laadmogelijkheden worden gerealiseerd in de gemeente Noordwijk.

Om de behoefte aan laadpalen in beeld te brengen, zijn prognosekaarten opgesteld en wordt een plankaart opgesteld. Met behulp van deze kaarten kan een inschatting worden gemaakt waar en hoeveel laadpalen in de toekomst per gebied nodig zijn. De locaties van laadpalen worden bepaald door onderzoek te doen naar de verwachte toekomstige behoefte aan laadpalen in de gemeente. Daarnaast wordt gekeken naar vastgestelde criteria in de beleidsregels, zoals de huidige laadpalen, loopafstanden en parkeermogelijkheden. De strategische plankaart van de gemeente Noordwijk is op kaart.noordwijk.nl te bekijken.