Parkeerschijf: alleen bij blauwe zone

De parkeerschijf gebruik je in de gemeente Noordwijk alleen bij het parkeren in een blauwe zone. De maximale parkeerduur staat vermeld op de borden bij een blauwe zone.

Geen parkeerschijf in betaald parkeren gebied

In een betaald parkeren gebied zijn er parkeerplaatsen waar met een inwonersparkeervergunning, bezoekersvergunning of gehandicaptenparkeervergunning maximaal 3 uur kan worden geparkeerd. Tot en met 2023 was de parkeerschijf nodig. Vanaf 2024 is de parkeerschijf vervangen door het telefonisch of in een app aanmelden van het kenteken. Hierdoor start je een parkeeractie van maximaal 3 uur.

Meer informatie

Parkeerservice Noordwijk verzorgt in opdracht van de gemeente parkeertaken, waaronder:

  • toezicht en handhaving in de blauwe zones,
  • toezicht en handhaving op betaald parkeren
  • de uitgifte van parkeervergunningen voor het betaald parkeren gebied.

Parkeerservice Noordwijk is ook het loket voor vragen die betrekking hebben op parkeren in de blauwe zones,  het betaald parkerengebied en de uitgifte en het gebruik van vergunningen.

Voor meer informatie kan je terecht bij Parkeerservice Noordwijk.