Parkeerbon

Wanneer je niet op de juiste wijze parkeert, kan je in de gemeente Noordwijk een parkeerbon ontvangen. Er zijn 2 soorten parkeerbonnen:

  1. naheffingsaanslag parkeerbelasting
  2. strafbeschikking

Naheffingsaanslag parkeerbelasting

Parkeer je zonder te betalen op een plaats waar je moet betalen? Dan kan je een parkeerboete krijgen die officieel een naheffingsaanslag parkeerbelasting heet. De hoogte van de naheffingsaanslag bestaat uit de alsnog te betalen parkeerbelasting plus een boetebedrag. Omdat het hier om gemeentelijke belasting gaat, int het parkeerservicebureau van de gemeente Noordwijk het te betalen bedrag.

Meer informatie naheffingsaanslag parkeerbelasting 

Neem voor meer informatie over de naheffingsaanslag parkeerbelasting, betalen en bezwaar, contact op met Parkeerservice Noordwijk via +31 71 36 20 102

Strafbeschikking

Parkeer je fout op een openbare plaats waar je niet mag parkeren op grond van de Wegenverkeerswet 1994? Dan kan je een strafbeschikking krijgen door de politie of een Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA). Het Openbaar Ministerie legt de uiteindelijke boete op en het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) int de boete. De te betalen boete gaat naar de rijkskas.

Strafbeschikking betalen of bezwaar maken

Als je een strafbeschikking hebt gekregen, ontvang je vanzelf een brief thuis van het CJIB. In die brief staat hoe je kan betalen of hoe je bezwaar kan maken tegen de strafbeschikking.

Meer informatie strafbeschikking

Neem voor meer informatie over de strafbeschikking contact op met het CJIB via +31 58 23 42 130.