< Terug naar vorige pagina

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen regelt het toezicht op de kwaliteit van (ge)bouwen. Deze wet treedt op hetzelfde moment in werking als de Omgevingswet. Dus op 1 januari 2024. 

Deze nieuwe wet heeft mogelijk gevolgen voor je als je de aanvraag omgevingsvergunning indient na 1 januari 2024. Om ervoor te zorgen dat je na 1 januari 2024 bij bouw- of verbouwplannen de juiste acties uitvoert, adviseren wij je het filmpje te bekijken.

Meer informatie