Opzeggen machtiging besturen

Sommige mensen geven aan, dat niemand voor of namens hen mag besturen. Zij vragen de gemeente om hun machtiging besturen op te zeggen. We kunnen deze verzoeken niet behandelen, we nemen deze verzoeken voor kennisgeving aan. Geen enkele instantie kan dit verzoek behandelen, ook de gemeente niet. Hieronder leggen we uit waarom.

Het gaat onder andere om de volgende verzoeken/verklaringen en varianten daarop: 

  • verzoek om een machtiging besturen op te zeggen; 
  • opzegging (lokaal) maatschappelijk contract om opnieuw vrij mens te worden;
  • verklaring van begrip en intentie en een afgelegde Wilsverklaring; 
  • verklaring van eigen autoriteit in autonomie en van eigen jurisdictie; 
  • verklaring vrij en soeverein mens van vlees en bloed; 
  • live-life-claim; 
  • verklaring voorbehoud of veiligstelling stemrecht;
  • verklaring inbewaringstelling van de stempas;
  • wijziging BRP minor naar AHB meerderjarige;
  • AHB Attestatie geboortebewijs en Basis Registratie Personen (BRP).

De organisatie van onze samenleving

Voor een ordelijke en rechtvaardige samenleving waarin de rechten van alle individuen worden gerespecteerd, zijn afspraken nodig. Deze afspraken zijn vastgelegd in wetten, regelgeving en procedures. Ze bieden een kader voor burgerrechten, plichten en verantwoordelijkheden die door de wet worden bepaald en beschermd. 

Iedereen die hier woont, dient zich te houden aan de wetten van de Nederlandse staat. Op Nederlanders in het buitenland zijn ook bepaalde wetten van toepassing. Dit is niet het gevolg van een (privaatrechtelijke) individuele machtiging, maar van het feit dat iemand zich hier op Nederlands grondgebied bevindt of de Nederlandse nationaliteit heeft. Hierbij worden ieders mensenrechten gerespecteerd, zoals is vastgelegd in de Grondwet. 

Geen enkele instantie beheert machtigingen van mensen en kan eventuele opzeggingen daarvan verwerken. Dus ook de gemeente niet. Dat betekent, dat wij deze verzoeken voor kennisgeving aannemen.

Uitschrijven als kiesgerechtigde kan niet

Je kunt jezelf niet uitschrijven als kiesgerechtigde bij de Kiesraad. Het kan ook niet door jouw stempas of andere documenten af te geven op een stembureau. Waarom dit niet kan, lees je op de website van de Kiesraad. Als je er voor kiest jouw stempas in te leveren bij een stembureau kan je niet meer stemmen voor de betreffende verkiezing. Je krijgt op het stembureau nooit een bewijs van ontvangst van de stempas of andere documenten.

Uitschrijven uit de BRP

Je bent wettelijk verplicht om aan de gemeente door te geven waar je woont. Als er iets verandert in jouw situatie, moet je dat melden. Bijvoorbeeld als je verhuist, trouwt of een kind krijgt. De gemeente verwerkt jouw gegevens in de BRP.

Als je in Nederland woont, is het niet mogelijk om jezelf uit te schrijven uit de BRP. Dat kan namelijk alleen als je in een periode van een jaar meer dan 8 maanden in het buitenland bent. Je bent dan zelfs verplicht om je uit te schrijven.

Je krijgt automatisch een burgerservicenummer (BSN) als je bent ingeschreven. Dit nummer heb je in veel gevallen nodig voor contact met de overheid. Bijvoorbeeld voor zorg of belastingen.