Open data

De gemeente stelt ‘open data’ beschikbaar omdat dit goed aansluit op haar denkwijze over een transparante, betrouwbare en goed controleerbare overheid. De gemeente wil graag dat alle openbare informatie voor iedereen laagdrempelig en snel toegankelijk is en open data kan helpen dit proces te verbeteren.

Wat is open data?

Er is veel interessante informatie beschikbaar binnen de overheid. Overheidsorganisaties gebruiken ze om hun dagelijkse taken uit te voeren, maar het is data die ook erg nuttig kan zijn voor burgers. Door die informatie vrij beschikbaar te stellen als ‘open data’, kunnen burgers of bedrijven daarmee nieuwe informatiediensten ontwikkelen, bijvoorbeeld voor apps op de smartphone of tablet. Een voorbeeld is het beschikbaar stellen van data over parkeerplaatsen. Deze data kan bijvoorbeeld worden gebruikt door apps die aangeven waar gehandicapten het beste kunnen parkeren.

Kenmerken van open data zijn:

  • De data is openbaar.
  • Er berust geen auteursrecht of andere rechten van derden.
  • De data zijn bekostigd uit publieke middelen, beschikbaar gesteld voor de uitvoering van die taak.
  • De data voldoen bij voorkeur aan ‘open standaarden’ (geen barrières voor het gebruik door ICT-gebruikers of door ICT-aanbieders).
  • Open Data is bij voorkeur computer-leesbaar, zodat zoekmachines informatie in documenten kunnen vinden.

(Bron: data.overheid.nl)

Wat kan je met open data?

Je mag de data gebruiken voor bijvoorbeeld commerciële doeleinden, kopiëren, verspreiden, doorgeven en remixen (afgeleide werken maken). Kijk voor meer informatie over open data en datasets op data.overheid.nl.

Waar vind ik open data?

Onderaan deze webpagina staan een aantal open data sets die de gemeente op dit moment beschikbaar heeft gesteld. Deze datasets worden met regelmaat bijgewerkt. Daarnaast zijn er een aantal websites die open data aanbieden.

Vragen of opmerkingen?

Ontwikkel je een toepassing op basis van ‘Open Data’ van de gemeente, heb je een fout in de data ontdekt of heb je een andere vraag of opmerking over ‘Open Data’? Dan horen wij het graag van jou.

Beschikbare open data

Volgt nog.