Vuurwerk afsteken

Op 31 december mag je vuurwerk afsteken vanaf 18.00 uur tot 1 januari 2.00 uur. Je kan op de laatste 3 werkdagen van het jaar vuurwerk kopen.

Veilig vuurwerk afsteken, voorkom ongelukken

Ga je tijdens de jaarwisseling vuurwerk afsteken of er buiten naar kijken? Bescherm dan jouw ogen met een vuurwerkbril. Steek het op een veilige manier af volgens de gebruiksaanwijzing. Zo zorg je, dat je veilig bent en verklein je de kans op ongelukken. Op de verpakking van legaal vuurwerk staat vermeld welke leeftijd je moet hebben om het vuurwerk te mogen afsteken. De minimumleeftijd (12, 16 of 18 jaar) hangt af van het soort vuurwerk.

Verboden plaatsen

Naast de landelijke geldende vuurwerkregels gelden in de gemeente Noordwijk aanvullende regels. Er zijn namelijk plaatsen aangewezen waar je tijdens de jaarwisseling geen vuurwerk mag afsteken. Dit is in het belang van voorkoming van gevaar, schade of overlast. Het gaat om de volgende plaatsen:

  • op schoolpleinen;
  • op het terrein van zorginstellingen;
  • op het terrein van dierenasiels- en pensions;
  • op het terrein van brandstofverkoop- en opslagpunten;
  • binnen een afstand van 100 meter tot een molen.

Illegaal vuurwerk

Illegaal vuurwerk is niet goedgekeurd vuurwerk, waardoor er een verhoogde kans op letsel is. Lontjes zijn bijvoorbeeld te kort, het vuurwerk is beschadigd, of er zit teveel kruit in. Het is niet alleen voor de afsteker gevaarlijk, maar ook voor omstanders, huisgenoten of buren. Het bezitten en afsteken van professioneel en illegaal vuurwerk door particulieren is verboden. Het opslaan van dit soort vuurwerk in huis of garage is verboden en levensgevaarlijk. Ook het vervoeren van illegaal vuurwerk en opslag in een woonomgeving zorgt voor grote veiligheidsrisico’s.

Op politie.nl/vuurwerk staat meer informatie over (illegaal) vuurwerk. Heb je informatie over opslag van illegaal vuurwerk? Meld dit dan bij de politie via 0900-8844 of anoniem bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

Verbod carbid schieten

Carbid schieten is in de gemeente Noordwijk verboden (APV artikel 2:73b). Om geluidhinder en gevaar te voorkomen, is het verboden acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of een gasmengsel met vergelijkbare eigenschappen, op explosieve wijze te verbranden. De politie treedt op als je de openbare orde verstoort.

Verbod vreugdevuuren

Een vreugdevuur is een groots door mensen opgebouwd en gecontroleerd vuur om iets te vieren. In onze gemeente zijn vreugdevuren niet toegestaan. De politie treedt op als je de openbare orde verstoort. In overleg met de hulpdiensten houdt de politie de veiligheid van de feestvierders in de gaten. En grijpen zij in als dat noodzakelijk is.

Verbod wensballonnen

In de feestmaand december komen wensballonnen veel voor. Het gebruik van de wensballon is in de gemeente Noordwijk niet toegestaan (APV artikel 5:34a). Dit verbod is onder andere voor de vele rieten daken en mogelijke duinbranden. Wensballonnen kunnen brand veroorzaken en zijn in de lucht ongeleide projectielen. Een wensballon is tegelijk een kwetsbaar voorwerp. Een wensballon kan snel scheuren of door de invloed van wind als open vuur op ongewenste plaatsen terechtkomen.

Help opruimen

Help vuurwerkresten snel op te ruimen. Dit voorkomt dat kinderen spelen met vuurwerk dat alsnog kan afgaan. Door op te ruimen is de gemeente Noordwijk direct schoon en veilig bij de start van het nieuwjaar.

Houd je een oogje in het zeil?

Een gezellige jaarwisseling maken we met elkaar. Toch ontstaat er elk jaar schade door vernielingen aan materialen. Bijvoorbeeld aan containers, bloembakken, bankjes en ander straatmeubilair. Het schadebedrag kan flink oplopen. Als gemeente verwachten wij de vernielingen te verminderen, door een goede mix van handhaving, preventie en communicatie. Hierbij hebben wij jouw hulp hard nodig.

Zie je vernielingen op straat? Bel dan direct 112. De politie kan dan de daders op heterdaad aanhouden. Het schadebedrag verhalen wij direct op de veroorzakers. Blijf je liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

Ben je tijdens de jaarwisseling van huis weg? Laat een bewoonde indruk achter!

Vier je oud en nieuw bij familie, vrienden of kennissen, waardoor je niet thuis bent? Zorg dan dat de gordijnen zijn gesloten en je licht aanlaat. Een donker huis nodigt inbrekers meer uit.

Containers, zoals papier- en textielcontainers worden tijdelijk afgesloten

Om brand tijdens de jaarwisseling te voorkomen, worden ondergrondse containers, zoals voor papier- en textiel, tijdelijk afgesloten of soms tijdelijk weggehaald. Hierdoor kan je rondom de jaarwisseling jouw papier en textiel niet kwijt. Breng jouw papier en textiel eerder weg of bewaar het tijdelijk in huis. Laat voor de jaarwisseling geen spullen (kerstboom, bouwafval enzovoort) slingeren in een niet afgesloten tuin. Mogelijk kunnen deze door vandalen in brand worden gestoken.

Geweld tegen mensen met een publieke taak wordt niet geaccepteerd

witte hand in blauw rondje met tekst handen af van onze helpers

Tijdens de jaarwisseling is een groot aantal personen in actie om de jaarwisseling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Denk aan wijkagenten, medewerkers van de gemeente, ambulanceverpleegkundigen, de brandweer, politie en (huis)artsen. Voor de hulpdiensten is de jaarwisseling gebruikelijk de drukste nacht van het jaar. Zij moeten hun werk zo optimaal mogelijk kunnen uitvoeren. Daar horen agressie, bedreigingen en beledigingen niet bij.

Bij geweld tegen mensen met een publieke taak treedt de politie direct op. Medewerkers die met geweld te maken krijgen, worden opgeroepen altijd aangifte te doen bij de politie.

Hulpdienst nodig? Bel alleen als het echt moet

De feestelijke viering van oud en nieuw brengt een aantal risico’s met zich mee. Er is geen ander moment gedurende het jaar waarop zoveel hulpverleners actief zijn. Tussen 00:00 uur en 2:00 uur ontvangen (alarmcentrales van) de hulpverleningsdiensten (politie, brandweer en ambulancedienst), in een korte tijd heel veel meldingen.

Zelfs met de maximaal mogelijke inzet van de hulpdiensten worden zij elk jaar weer overbelast. Er zijn te veel incidenten om het normale niveau van veiligheidszorg te kunnen verlenen. Het is voor de hulpdiensten daardoor niet mogelijk om overal binnen de gestelde termijn te zijn. Blus kleine brandjes zelf en bel de alarmcentrale van de hulpdiensten alleen als het echt moet.

Geen spoed, wel brandweer nodig?

Voor situaties die geen spoed hebben en niet levensbedreigend zijn, maar waar je toch de brandweer ter plaatse nodig hebt, bel je 0900-0904. Dit telefoonnummer is 24 uur per dag bereikbaar voor alle niet-spoedeisende meldingen waarbij je de brandweer ter plaatse nodig hebt.

Is er wel spoed of een levensbedreigende situatie? Bel dan altijd 112.

Bedrijven

Buiten de jaarwisseling mogen alleen professionele bedrijven vuurwerk afsteken. Naast de landelijke geldende vuurwerkregels geldt er in Noordwijk nog een regel. Dat bedrijven (het gehele jaar door) tussen 23.00 uur en 7.00 uur geen vuurwerk mogen afsteken. Tenzij het een evenement is, dat bedoeld is voor alle Noordwijkers.

Toepassingsvergunning

Een bedrijf moet beschikken over een toepassingsvergunning. Je vraagt een toepassingsvergunning online aan via ilent.nl.

Ontbrandingstoestemming

Een bedrijf moet voorafgaand aan elke vuurwerkshow een aparte ontbrandingstoestemming aanvragen. Dat kan op 2 manieren:

  1. Ontbrandingsmelding: een melding kan volstaan als een bedrijf maximaal 200 kg consumentenvuurwerk en maximaal 20 kg theatervuurwerk afsteekt. De Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) stuurt de ontvangen melding ter kennisname door naar de burgemeester.
  2. Ontbrandingsvergunning: een bedrijf moet een vergunning aanvragen als een bedrijf meer dan 220 kg afsteekt. Er wordt vooraf aan de burgemeester een verklaring van geen bezwaar gevraagd.

Ontbrandingsmeldingen en ontbrandingsvergunningen registreer je online via ilent.nl.

Evenement

Als het vuurwerk deel uitmaakt van een evenement, dan moet je voor dat evenement ook een aparte evenementenvergunning aanvragen.

Meer informatie 

Toepassingsvergunning

Wil je meer informatie over een toepassingsvergunning? Neem dan contact op met de Inspectie Leefomgeving en Transport via +31 88 48 90 000.

Ontbrandingstoestemmingen

Provincie Zuid-Holland heeft de taken op het gebied van ontbrandingsmeldingen en ontbrandingsvergunningen overgedragen aan de ODWH. Neem voor meer informatie contact op met de ODWH via +31 71 40 83 100. Of kijk op odwh.nl.